Algemeen
Blijdorp Oceanium pompen van Wilo
Bij de nieuwe regelbare pompen die in het Oceanium van Diergaarde Blijdorp zijn toegepast, is de regelaar direct op de pomp aangebracht, wat behalve energiebesparing ook ruimtewinst oplevert. (foto: Wilo)

Wisselende ‘verblijfsruimten’ voor dieren, bezoekers die comfort wensen en bijna 365 dagen per jaar geopend. In zo’n omgeving is energie-efficiëntie een forse uitdaging, zeker als een groot deel van de bedrijfsgebouwen op de monumentenlijst staat en niet zomaar mag worden aangepast. Diergaarde Blijdorp vond samen met Wilo een passende oplossing. Het Oceanium werd daarbij als eerste onderhanden genomen.

Verwarming, koeling, luchtvoorziening – nagenoeg voor iedere ruimte van een dierentuin speelt pomptechniek een vitale rol. Maar techniek is na verloop van tijd aan vervanging toe. Bij Diergaarde Blijdorp was de pomptechniek uit de jaren negentig aan vervanging toe. De regelaars waren verouderd, sommige pompvarianten werden niet meer ondersteund en de ombouw van drie fasen naar één fase was dringend noodzakelijk geworden. Wilo bood aan om, voorafgaand aan de ombouwoperatie, eerst een (kosteloze) energiescan uit te voeren

Energetisch optimaliseren

Pompen zijn verantwoordelijk voor tien procent van het wereldwijde energieverbruik en bieden daarmee bij uitstek de mogelijkheid om energie te besparen. Wilo Energy Solutions richt zich op het energetisch optimaliseren van HVAC-systemen om zo de energierekening van bedrijven als Blijdorp te verlagen. Ter illustratie: in het aquariumgebouw circuleert zo’n 8,4 miljoen liter zeewater. De kostenvermindering kan onder voorwaarden flink oplopen: door gebruik te maken van hoog-rendement pompen zijn besparingen tot negentig procent realiseerbaar.

Voor de berekening van de energiebesparingen maakt Wilo Energy Solutions gebruik van de zogenaamde Blauwe Engel Methode. Met dit belastingprofiel wordt de Energie Efficiency Index (EEI) van circulatiepompen vastgesteld volgens verordening nr. 640/2009 van de Europese Unie. Aan de hand van de EEI en het aantal draaiuren kan het totaal verbruik op jaarbasis worden berekend. Alle pompen worden hierbij tegen het licht gehouden en beoordeeld op hun energieprestaties. Voor elke pomp wordt naar een passend maar energiezuiniger alternatief gezocht.

De uitwisseling van de bestaande pompen is zó gepland en berekend dat een minimale terugverdientijd wordt gecombineerd met maximale energiebesparingen. Zelfs het overzicht van flenzen dat nodig is voor de ombouw van oude naar nieuwe pomptechniek is in de energiescan van Wilo meegenomen.

Verantwoord investeren

De eerste stappen in het proces werden in 2015 gezet. Energiebesparingen en verhoging van de betrouwbaarheid van de installatie vormden de belangrijkste uitgangspunten. De aandacht richtte zich hoofdzakelijk op de centrale warmte- en koudevoorziening van het gehele gebouw en de horecalocatie (restaurant De Lepelaar). Dit soort projecten vergt de nodige investeringen en een gedegen energiescan vormt een extra argument voor vernieuwing.

Wilo pompen voor Blijdorp
Het Oceanium in Diergaarde Blijdorp is voorzien van de nieuwste efficiënte pomptechniek van Wilo.

De uiteindelijke uitvoering ging in 2018 van start. Door de overgang van drie fasen naar één fase moesten ook de bestaande voedingen vanaf de regelkast tot aan de pompen worden vervangen. In nauwe samenwerking tussen Wilo, installateur Albion Pumps en groothandel Wasco is vervolgens de vervangingsoperatie gestart.

Energiebesparing

De nieuwe installaties hebben behalve voor energiebesparing ook voor de nodige ruimtebesparingen gezorgd. De oude pompen met een beperkte regeling in een grote schakelkast hebben plaatsgemaakt voor moderne, compacte pomptechniek waar alle (regel)techniek in of op zit.

Diergaarde Blijdorp bespaart door de aanpassingen zo’n 133.522 kWh per jaar, een besparing van vijf procent. Behalve voor de portemonnee is dat goed voor het milieu want de besparing op energieverbruik zorgt voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 76 ton.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven