Algemeen
palmolie biodiesel
Blik vanuit de meettoren boven de oliepalmplantage in Jambi, Indonesië. (foto: Ana Meijide, Universität Göttingen)

Biobrandstoffen uit plantaardige olie worden steeds vaker gebruikt als alternatief voor fossiele brandstoffen, ondanks de groeiende controverse over hun duurzaamheid. Een onderzoeksteam onder leiding van de Georg-August-Universität Göttingen heeft de effecten van palmolie-biodiesel op broeikasgassen gedurende de gehele levenscyclus onderzocht.

Uit het onderzoek blijkt, dat het gebruik van palmolie van nieuwe plantages waarvoor bossen werden gekapt, leidt tot een algehele toename van de uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met fossiele brandstoffen. Het evenwicht is beter als de palmolie afkomstig is van plantages die zijn geplant op reeds ontbost land. Bovendien zouden de emissies kunnen worden verminderd door langere rotatiecycli of nieuwe oliepalmvariëteiten met hogere opbrengsten in te voeren.

Biobrandstoffen op basis van plantaardige olie worden vaak beschouwd als ‘groen’ alternatief voor fossiele brandstoffen. Hierdoor is het gebruik ervan de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Hoewel de duurzaamheid van het gebruik nu in twijfel wordt getrokken, blijft de vraag groeien. Dit leidt tot meer oliepalmteelt in de tropen, met name in Indonesië.

Palmolie biodiesel

In haar richtlijn betreffende duurzame energiebronnen heeft de Europese Unie (EU) bepaald dat palmolie biodiesel gedurende de gehele levenscyclus ten minste 60% minder broeikasgasemissies moet opleveren in vergelijking met fossiele brandstoffen. Wetenschappers van het Duits-Indonesische onderzoekscentrum ‘Ecologische en sociaal-economische functies van tropische laagland regenwoudtransformatiesystemen’ (EFForTS) hebben daarom de hele levenscyclus van palmolie-biodiesel onderzocht. Dit gebeurde op basis van metingen in het veld van broeikasgasstromen tijdens verschillende fasen van oliepalmteelt in de provincie Jambi in Indonesië ,

Volwassen oliepalmen hebben een hoge CO2-opname, maar ontbossing heeft volgens de onderzoekers ernstige gevolgen voor het milieu. In feite worden de koolstofemissies die worden veroorzaakt door ontbossing, slechts gedeeltelijk gecompenseerd door toekomstige koolstofopname.

De studie toont aan dat palmolie biodiesel 98% meer uitstoot produceert dan fossiele brandstof uit de eerste rotatiecyclus van palmbomen. De negatieve effecten van biodiesel op de broeikasgasbalans worden echter verminderd als palmolie afkomstig is van palmolieplantages van de tweede generatie. Alleen palmolie biodiesel van plantages in de tweede rotatie behaalt de besparingen in broeikasgasemissies zoals vereist door de EU-richtlijn.

Alternatieve scenario’s

Op basis van deze resultaten hebben de onderzoekers alternatieve scenario’s getest die kunnen leiden tot hogere besparingen op broeikasgassen in vergelijking met de huidige modellen. Langere rotatiecycli, zoals het verlengen van de plantagecyclus tot 30 of zelfs 40 jaar in vergelijking met de traditionele 25 jaar, hebben een aanzienlijk positief effect op de uitstoot van broeikasgassen, net als variëteiten die eerdere opbrengsten produceren.

Beide scenario’s zijn haalbaar en relatief eenvoudig te implementeren. De studie onderstreept het belang van landbouwpraktijken en overheidsbeleid om verder ontbossing te voorkomen en langere rotatiecycli te bevorderen.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven