Algemeen
milieuvriendelijke bedrijfswagenaandrijvingen
Een onderzoeksassistent aan de TU Kaiserslautern, zet in het onderzoeksproject de bestaande motortechnologie om naar deeltjesvrije dual-fuel verbranding. (foto: TUK / Thomas Koziel)

Synthetische brandstoffen zijn klimaatneutraal te produceren, schoon te verbranden en bieden tegelijkertijd een hoge energiedichtheid. Met deze eigenschappen vormen ze een veelbelovend alternatief voor batterij-elektrische systemen. Tot zover de theorie. Het doel van onderzoekers van de Technische Universität Kaiserslautern is, dergelijke brandstoffen een dual-fuel verbrandingsproces te ontwikkelen voor bedrijfswagenaandrijvingen.

Aan de voertuigaandrijvingen van de toekomst worden hoge eisen gesteld op het gebied van milieuvriendelijkheid. Enerzijds zijn dat een lage uitstoot en CO2-neutraliteit, indien mogelijk gedurende de gehele levenscyclus van het product. Anderzijds verwachten voertuiggebruikers dat wordt voldaan aan hun behoeften op het gebied van actieradius, brandstofopties of laadvermogen van het voertuig. En dat ook nog met de meest economische aanschaf- en bedrijfskosten.

Synthetische brandstoffen

Synthetische brandstoffen bieden een realistische benadering van dit complexe scenario dat tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen. Alternatieve energiebronnen kunnen worden geproduceerd met hernieuwbare elektriciteit en worden al gebruikt in huidige voertuigen.

Het belangrijkste voordeel van deze vloeibare brandstoffen is hun hoge energiedichtheid, vooral in vergelijking met batterijsystemen. Dit loont vooral bij het exploiteren van bedrijfsvoertuigen die een groot bereik en een hoog laadvermogen moeten hebben. Nog een voordeel: om te tanken kunnen conventionele benzinepompen worden gebruikt. Last but not least zorgt de conversie van regeneratieve elektriciteit in vloeibare brandstoffen voor verliesvrije opslag en gemakkelijk transport, zelfs over lange afstanden.

Bedrijfswagenaandrijvingen

Het doel van de wetenschappers is het ontwikkelen van een verbrandingsproces met twee brandstoffen (dual-fuel verbranding) waarbij synthetisch methaan en oxymethyleenether worden gebruikt in een bedrijfswagenmotor. Beide brandstoffen kunnen CO2-neutraal worden geproduceerd en zorgen voor een deeltjesvrije verbranding.

Het gecombineerde gebruik van beide brandstoffen resulteert in een hoog rendement en een laag brandstofverbruik omdat de motor kan worden aangedreven met een bijzonder arm mengsel.

Het project ondersteunt de ontwikkeling van een cruciale bouwsteen voor zowel de energie als de zogenaamde verkeersomslag. Met synthetische brandstoffen kan het bestaande wagenpark ook helpen om de CO2-uitstoot in het verkeer te verminderen. Het is daarbij belangrijk dat de activiteiten worden ondersteund door zowel de politiek als de industrie. Het project wordt ondersteunt door de deelstaat Rijnland-Palts en het cluster voor bedrijfsvoertuigen Southwest.

Het project wordt ook ondersteund door een aantal van partners uit de regionale auto-industrie en hun service-omgeving. Zo levert John Deere de nodige motorcomponenten, IPG Automotive ondersteunt het project door de simulatiesoftware TruckMaker te leveren, IAV adviseert in het kader van emissiearme voertuigconcepten.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven