Algemeen

Tekort technici bedreiging voor Nederland

1
tekort technici volgens ROVC
Het tekort aantechnici is een bedreiging voor de concurrentiepositie van Nederland, zo blijkt uit de ROVC TechBarometer 2018 (foto: ROVC).

Ruim de helft van de technische organisaties (54%) verwacht dat het tekort aan technici in de toekomst een negatief effect zal hebben op de concurrentiepositie van Nederland. 32% ziet op dit moment al negatieve gevolgen. Dit blijkt uit de ROVC TechBarometer, een onderzoek uitgevoerd door dit opleidingsinstituut. 969 respondenten uit de technische branche geven in het rapport antwoord op vragen over markt-, HR- en opleidingstrends binnen de techniek.

In 2017 voorzag 80% van de respondenten voor de komende vijf jaar een tekort aan technici, kwalitatief en/of kwantitatief. Dit jaar geldt dit wederom voor het overgrote deel (79%). Als belangrijkste oorzaak voor dit probleem wordt een slechte aansluiting van regulier onderwijs op het bedrijfsleven genoemd (30%). Ook een slecht imago van de technische branche (23%) en de vergrijzing (19%) spelen een grote rol.

Dat er iets moet gebeuren om het tekort terug te dringen, is overduidelijk. Initiatieven vanuit het bedrijfsleven worden gezien als de meest efficiënte aanjager om dit te realiseren (39%). Ook de meerwaarde van initiatieven vanuit het onderwijs (19%) en de overheid (19%) wordt ervaren. Slechts één op de tien respondenten vindt dat acties vanuit brancheorganisaties efficiënte aanjagers zijn voor het terugdringen van het nijpende tekort.

Tekort terugdringen

John Huizing, directeur bij ROVC, trekt zijn conclusies. “Al jaren staat de technische branche onder druk. 86% van de branche ziet het effect van het tekort aan technici op de concurrentiepositie van Nederland. De urgentie om het probleem aan te pakken is hoog. De economie trekt aan, waardoor de arbeidsmarkt in de lift zit. Het aantal banen en vacatures groeit fors. Door het tekort kunnen organisaties niet meekomen met de groei van de economie.

Daarom moeten onderwijs, het bedrijfsleven, brancheorganisaties en overheid nog meer dan op dit moment de handen ineen slaan om de technische sector een boost te geven. Door mensen te enthousiasmeren voor de branche kunnen we de negatieve weerslag op de concurrentiepositie van Nederland beperken.”

TechBarometer 2018

De ROVC TechBarometer geeft inzicht in de relevante trends voor de techniek. Het rapport is gratis aan te vragen via de site van het ROVC.

1 reactie op “Tekort technici bedreiging voor Nederland

  1. Bastiaan Maalman schreef:

    Als de overheid nou stopt met subsidiëren van een sector als de luchtvaart, dan kunnen die techinische mensen in duurzame sectoren helpen die wel iets opleveren.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven