Algemeen
service aan ABB-motoren
Stolk is erkend door ABB als ‘geautoriseerde servicepartner laagspanningsmachines voor Zuid-Nederland (foto: Stolk Transmission Services).

Stolk Transmission Services in Hoogerheide is erkend door ABB als ‘geautoriseerde servicepartner laagspanningsmachines voor Zuid-Nederland. Het gaat om motoren tot 1000 kW en generatoren tot 2000 kW. Stolk is nu bevoegd om onderhoudsgerelateerde activiteiten uit te voeren aan alle ABB laagspanningsmotoren (ook ATEX-motoren) in het veld. Dat varieert van service- en onderhoudswerkzaamheden tot het wikkelen en reviseren van ABB-motoren of -generatoren.

Zodra een motor en/of generator bij Stolk binnenkomt, wordt eerst een test uitgevoerd om vast te stellen of het een mechanisch of elektrisch probleem is. Een mechanisch probleem kan ingelopen assen, een afwijkende passingmaat of versleten lagers inhouden. Wordt een elektrisch probleem gedetecteerd, dan betreft het in veel gevallen afwijkende of doorgebrande wikkelingen als gevolg van waterschade of overbelasting.

Revisie ABB-motoren

Conform opgave van ABB wordt de stator dan gedurende een aantal uren in een gekalibreerde pyrolyse uitbrandoven geplaatst om de hars en isolatie uit te branden. Daarna kunnen de wikkelingen worden verwijderd en is het blikpakket gereed om een nulmeting uit te voeren. Hierbij wordt het blikpakket visueel gecontroleerd op beschadigingen en doorgemeten op bliksluiting.

Vervolgens worden de oude spoelen gekopieerd en op basis daarvan worden de nieuwe spoelen geproduceerd, overeenkomstig de oorspronkelijke fabrieksdocumentatie. Zodra de spoelen gereed zijn, worden deze teruggeplaatst in de sleuven van het blikpakket. Na het wikkelen en de aansluiting van de uitlopers volgt een tussentest. Hierbij wordt nagegaan of het gebruikte aantal spoelen juist is en of er geen kortsluiting ontstaat. Als de tussentest akkoord is, kan de stator in de lakbak en daarna in de oven om te worden uitgehard.

Na voltooiing van de stator kan de mechanische afdeling nu verder met de afronding van de revisie ofwel het aanbrengen van nieuwe lagers en/of keringen en een laatste test. Uiteindelijk wordt het geheel uitgeleverd met de benodigde documentatie en/of een origineel ABB-certificaat.

 

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven