Algemeen

SensHand helpt handje in de intralogistiek

BMBF-project SensHand
Prototype van de SensHand, een op een kabel gebaseerd handling-assistentiesysteem voor de intralogistiek (foto's: Ludmilla Parsyak/Fraunhofer-IAO).

Mechanisering en automatisering zorgen er al jaren voor dat het aandeel zware lichamelijke arbeid in het dagelijks werk steeds kleiner wordt. Toch behoort het handmatig verwerken van lasten in de intralogistiek nog altijd tot het dagelijkse takenpakket van de medewerkers. De partners in het SensHand-project van het Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in Duitsland hebben een prototype van een intelligente handschoen ontwikkeld die het orderverzamelen moet ondersteunen.

Hoewel typische lasten in de distributie- en postlogistiek meestal beneden de wettelijke toegestane waarde liggen, brengen de frequentie en duur van het tillen de medewerkers tot de grenzen van hun belastbaarheid. Volgens het BMBF kan die belasting oplopen tot 12 ton per dag. Niet vreemd dus dat medewerkers in de logistiek een verhoogd risico op chronische en degeneratieve aandoeningen aan spieren en skelet hebben.

Hoog door de werkomgeving veroorzaakt ziekteverzuim maakt een flexibele inzet van personeel moeilijk. Daar komt nog bij dat het voor intralogistieke bedrijven en afdelingen steeds moeilijker wordt om geschikt personeel te werven.

Thans beschikbare hulpmiddelen zoals aangedreven kabels kunnen in het dagelijks gebruik tot nu toe niet overtuigen. Door een gebrekkige dynamiek en weinig intuïtieve bedieningsmogelijkheden worden de tilhulpen niet geaccepteerd. De mens voldoet eenvoudigweg veel beter dan veel technische handlingsystemen.

Samenspel van hand en techniek

Een consortium van onderzoekers heeft in het BMBF-project SensHand een concept ontwikkeld voor een multimodaal, op een kabel gebaseerd assistentiesysteem voor de handmatige handling van lasten, dat het coördinatievermogen combineert met de kracht en het uithoudingsvermogen van de techniek.

Hiertoe wordt een intuïtief bedienbare, kracht doorgevende sensorhandschoen ontwikkeld. Het prototype integreert druk-, buig- en positiesensoren tot een op gebaren gebaseerde besturing voor de kabel die voor de kracht zorgt. De intuïtieve bediening moet de acceptatie door de gebruiker vergemakkelijken.

Aan het consortium wordt deelgenomen door de firma Schmalz in Glatten (50 km zuidwestelijk van Stuttgart), het Fraunhof-Institut für Produktionstechnik und Automatisering (IPA) en het Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO), beide in Stuttgart. De ergonomie-deskundigen van laatstgenoemde houden zich binnen het project onder meer bezig met de betrouwbare krachtkoppeling tussen kabel en handschoen. Daarbij moet de bewegingsvrijheid en flexibiliteit van de gebruiker op elk tijdstip behouden blijven.

BMBF-project SensHand
In een zelf gebouwde proefopstelling zijn aan Fraunhofer-IAO uitbreide functietests en productvalidaties uitgevoerd.

SensHand

In een zelf gebouwde proefopstelling met kabel, aandrijving en besturing worden functietests en productvalidaties uitgevoerd. Het resultaat is een krachtgeleidende handschoen. De voorgestelde oplossing voldoet niet alleen aan fysiologische en mechanische eisen, bijvoorbeeld om pijnlijke invloedenden te vermijden en de veiligheid van de gebruiker te garanderen,. Het concept houdt ook rekening met de geïntegreerde sensoriek.

Aansluitend testte Fraunhofer-IAO de functionaliteit, de wijze van bediening en het gebruikscomfort van de sensorhandschoen. Testen met proefpersonen bewezen dat de benadering van de oplossing toereikend is. En hoewel het SensHand systeem nog niet voldoende is uitontwikkeld voor introductie op de markt, hebben verschillende ondernemingen al laten weten er een groot potentieel in te zien.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven