Algemeen

PSS4000 veiligheidsbesturing voor Hauzer

Pilz PSS4000
PSS4000 veiligheidsbesturing van Pilz

Elektronische veiligheidsbesturingen kunnen in belangrijke mate bijdragen aan betere beveiliging van mens, machine en milieu. IHI Hauzer Techno Coating uit Venlo is een van de eerste gebruikers van het PSS4000 platform. Tijdens een bijeenkomst bij Pilz Nederland vertelde het bedrijf over de ervaringen met dit platform.

Pilz houdt zich bezig met de ontwikkeling en marketing van veiligheidsgerelateerde producten (met name besturingen), engineering, consultancy,trainingen en contracting. Het paradepaartje in het leveringsprogramma is de PSS4000 veiligheidsbesturing. Deze ziet er uit als een gele kast met in- en uitgangen, maar in feite is het een compleet platform met vijf elementen: hardware, software, Safetynet P (veilige ethernet communicatie) , netwerkcomponenten en functies/applicaties.

Toepassing bij Hauzer

IHI Hauzer Techno Coating bouwt, ontwikkelt en installeert machines voor het opdampen van harde duurzame coatings. De laagjes van 0,1 µm tot 20 µm worden opgebracht via arc technologie (lichtboog, hoge stroom/lage spanning), sputtering (hoge spanning/lage stroom) of gloeiontlading, eventueel gecombineerd met (hoog-)frequent pulsen. Het werkterrein omvat zowel de ontwikkeling van processen, hardware en applicaties als proefproductie.

De machines worden gebruikt voor het opbrengen van coatings voor decoratieve toepassingen, voor gereedschappen en voor tribologische toepassingen op motoronderdelen. De hardware is volledig modulair opgebouwd. De flexibiliteit in uitvoeringen betekent echter ook, dat een grote variëteit aan besturingssoftware en machinebeveiliging nodig is. Vandaar dat ook de software modulair is gemaakt.

Voor de beveiliging is gekozen voor een uniforme opbouw van de veiligheidscircuits. Hauzer gebruikt het PSS4000-platform alleen als veiligheidsbesturing. Het bedrijf is door deze keuze flexibeler in de keuze van de machinebesturing. De aanpassingen die Hauzer daardoor eventueel aan de veiligheidsbesturingen moet verrichten, zijn minimaal.

Het volledig artikel vindt u in het februari-nummer van Aandrijftechniek.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven