Algemeen

PLCopen kijkt al 25 jaar vooruit

PLCopen 25 jaar
Philips heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van PLCopen. De gloeilampenfabriek uit het zuiden des lands maakt al lang geen PLC’s meer; deze opstelling dateert uit 1992 (foto: Philips).

In november 2017 bestond PLCopen 25 jaar. In een kwart eeuw heeft de vereniging veel bereikt in standaardisatie bij de programmering van industriële besturingen. In de loop der jaren werden motion control, safety, data-uitwisseling en connectivity toegevoegd aan het oorspronkelijke werkterrein: Booleaanse logica.

In de beginjaren van elektronische industriële besturingen waren er misschien wel honderd verschillende programmeertalen. De in 1992 gepubliceerde norm IEC 1131-3 gaf een aantal manieren van structureren en concepten als SFC (Sequential Function Chart) en FB (functieblokken) en de mogelijkheden om daarmee bibliotheken op te bouwen.

PLCopen

De eerste stap naar PLCopen volgde korte tijd later op een beurs in Duitsland. Philips verzamelde daar een aantal partijen om over standaardisatie te praten. De gedachte was, om de norm beter zichtbaar te maken in de industriële automatisering en daardoor meer impact te hebben. Primair doel was dus niet de mogelijkheid om programma’s van het ene merk PLC te kunnen overdragen op het andere merk.

PLCopen begon met een vijftiental leveranciers. Thans omvat het ledenbestand zo’n vijfenzestig bedrijven, twee non-profit organisaties en bijna dertig onderwijsinstellingen.

Hoogte- en dieptepunten

Het werkterrein hield niet op bij Booleaanse logica. Het grootste succes van PLC was dat de organisatie er in slaagde om motion control toe te voegen aan de besturingslogica van IEC 1131.

Voorheen werkten besturingstechnici en motion-technici in verschillende werelden; dat waren deels andere partijen, andere mensen, andere talen, andere programmeersystemen, andere runtime-systemen. PLCopen zag aankomen dat logische besturingen te maken zouden krijgen met motion control. Omgekeerd kwam in de mechanische wereld steeds meer elektronica op. De organisatie slaagde er in om die twee omgekeerde bewegingen tot elkaar te brengen. Na motion control en soft logic kwamen data-uitwisseling via XML, safety en communicatie er bij.

Helaas zijn er ook initiatieven stukgelopen. Zo’n twintig jaar geleden was er een discussie met CERN over security-aspecten. De leden vonden het destijds geen item voor PLCopen. Achteraf hadden ze het misschien wél moeten oppakken. Ook benchmarking kreeg binnen de vereniging niet genoeg steun.

De moderne tijd

In deze tijd van Industrie 4.0, Industrial Internet of Things en IT & OT (information and operations technologie), moeten programmeurs anders gaan denken en met andere tools werken. In de derde editie van IEC 61131 is object-oriëntatie opgenomen en daarmee ontstaat een goede aansluiting met de IT-wereld. Met de samenwerking met de OPC Foundation en met technologie als OPC UA is het heel duidelijk dat PLCopen dat ook wil.

Dat brengt ook problemen met zich mee. Een leraar die altijd LD, SFC en FB heeft gedoceerd, moet nu ineens les gaan geven in object-oriëntatie. Veel docenten hebben de basiskennis daarvoor in hun eigen opleiding niet meegekregen. Dus moeten ook zij worden opgeleid.

Hardware

De eerste PLC’s kwamen bijna vijftig jaar geleden op de markt. De grote apparaten konden naar hedendaagse begrippen maar een beperkt aantal instructies verwerken. Veel hedendaagse besturingen zijn eigenlijk computers met multi-tasking real-time operating systemen.

Maar een systeem besturen kan met een kleine LON-controller in een gebouw of een multi-core processor die meerdere apparaten én de communicatie kan aansturen. Ook veel servo drives, frequentieregelaars en embedded controllers kunnen logische taken aan. Ook op kleine platforms als Arduino en Raspberry Pi kun je logische taken draaien. De jonge generatie kan er zich hiermee bekwamen in programmeren en configureren.

Het volledig artikel vindt u in de februari 2018 editie van Aandrijftechniek.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven