Algemeen

Platform NEN 1010 voor het delen van ervaringen

NEN 1010
Dit najaar verschijnt een nieuwe editie van de laagspanningsnorm NEN 1010 (foto: Ad Spijkers)

Veel Nederlandse elektrotechnische installateurs en inspecteurs hebben in hun dagelijkse beroepsuitoefening te maken met NEN 1010. Vanwege het brede toepassingsgebied en een ingewikkelde structuur is NEN 1010 geen eenvoudige norm. Om ervaringen met deze norm te koppelen aan de nationale en internationale normontwikkeling, wordt door NEN en de verantwoordelijke normcommissie ‘Installatievoorschriften, lage spanning’ (NEC 64) het ‘Platform NEN 1010’ opgericht.

Het toepassen van NEN 1010 betekent vaak ‘het vermoeden van overeenstemming’ met de Nederlandse wetgeving (Bouwbesluit), maar ook in andere contractuele overeenkomsten wordt de norm regelmatig gebruikt als bindende voorwaarde voor de uitrusting van de elektrische installatie. NEN 1010 is daardoor onmisbaar in de Nederlandse elektrotechnische installatiepraktijk.

Om verbeteringen aan te kunnen brengen in toekomstige edities van NEN 1010 en bijbehorende normproducten is normcommissie NEC 64 opzoek naar ervaringen met deze norm uit de dagelijkse beroepsuitoefening. Deze ervaringen kunnen straks gedeeld worden in bijeenkomsten van een klankbordgroep onder de naam ‘Platform NEN 1010’.

Professioneel netwerk

‘Platform NEN 1010’ biedt een professioneel netwerk en discussiemogelijkheid met collega-betrokkenen en specialisten. De gedeelde ervaringen worden gebruikt als input voor de nationale en internationale normontwikkelingen. Ook worden nieuwe ontwikkelingen op de voet gevolgd waardoor het voor de deelnemers mogelijk wordt om te anticiperen op wat gaat komen.

Voor wie

Het platform is bedoeld voor iedereen die:

  • beroepsmatig met elektrische installaties en NEN 1010 te maken heeft
  • in enige vorm keuzes maakt en daarmee verantwoordelijkheid draagt betreffende de veiligheid van elektrische installaties
  • daarover weleens vragen en bedenkingen heeft, en daarover wil praten met collega’s en deskundigen
  • de ontwikkelingen op dit vlak wil volgen om klaar te staan voor de toekomst

Deelname

Van deelnemers wordt verwacht dat zij een actieve deelname hebben in discussies en de bepaling van te belichten onderwerpen. Voor de (minimaal) twee bijeenkomsten per jaar wordt een jaarlijkse bijdrage in de organisatiekosten van € 300,- ex. BTW in rekening gebracht. Een eerste kosteloze en vrijblijvende informatieve bijeenkomst staat gepland op donderdag 10 december 2015, van 10.00 uur tot 14.00 uur bij NEN in Delft.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit ‘Platform NEN 1010’ of aanmelding voor de informatiebijeenkomst en/of het platform: NEN Elektrische Installaties, telefoon (015) 2 690 194 of e-mail: sukran.yilmaz@nen.nl

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven