Algemeen
MTCAS antibotsingsysteem
De onderzoeksboot Zuse van OFFIS op uitwijkkoers (foto's: OFFIS - Axel Hahn).

Het voorkomen van aanvaringen is een van de belangrijkste taken in de maritieme navigatie. De steeds toenemende druk op zee en de steeds grotere schepen maken deze taak veeleisend en zorgen voor aan aanzienlijke belasting van het personeel op de brug. Een consortium rondom het Oldenburger OFFIS – Institut für Informatik, Raytheon Anschütz, Airbus en nog een aantal onderzoekspartners ontwikkelen een intelligent antibotsingsysteem, dat zeevarenden ondersteunt bij de navigatie en het voorkomen van aanvaringen.

Naar het voorbeeld van het in de luchtvaart gebruikte TCAS-systeem (Traffic Alert and Collision Avoidance System) draagt het systeem ter voorkoming van aanvaringen de naam MTCAS (Maritime Traffic Alert and Collision Avoidance System). MTCAS is een intelligent systeem dat op betrouwbare wijze gevaarlijke situaties detecteert, de coördinatie tussen verkeersdeelnemers ondersteunt en zeevarenden helpt effectieve maatregelen te nemen tegen mogelijke aanvaringen.

Antibotsingsysteem

MTCAS maakt gebruik van radardata en AIS (Automatic Identification-System). Het gaat om data, die worden verzameld door innovatieve methoden voor nauwkeurige positieherkenning, voorspellingen van het gedrag op basis van kennis uit verkeersdata uit het verleden, zeekaarten, et cetera.

MTCAS antibotsingsysteem
Schip-tot-schip communicatie voor het afstemmen van de koersen vanaf de brug van de Senckenberg.

Als beide vaartuigen MTCAS aan boord hebben, dan worden de bedoelingen van de afzonderlijke verkeersdeelnemers door schip-naar-schip communicatie vergeleken, want de besluitvorming op de respectievelijke bruggen ondersteunt. Hierdoor wordt de stuurman voorzien van waardevolle informatie voor het waarnemen van de situatie en van aanbevelingen voor mogelijke toekomstige manoeuvres. Ook worden valse alarmen en misverstanden vermeden.

De aanbevolen manoeuvres houden rekening met de regels voor de scheepvaart (Colregs – International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972, gepubliceerd door de International Maritime Organization (IMO) van de Verenigde Naties).

Kunstmatige intelligentie

Met MTCAS worden geheel nieuwe lerende benaderingen uit de kunstmatige intelligentie voor ondersteuningssysteem voor de zeevaart toegepast. Ze ondersteunen zowel zeevarenden op zee als hun collega’s aan land en vormen de basis voor toekomstige ontwikkelingen voor autonome schepen.

Voor de partners uit de industrie kunnen de projectresultaten niet alleen worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van systemen die aanvaringen moeten voorkomen. Vooruitziende intelligente ondersteuningssystemen op basis van zelflerende methoden vinden een breed toepassingsveld in de bewaking van de scheepvaart, in verkeersmanagement, een efficiënt en veilig scheepsmanagement en op veel andere gebieden.

Behalve uit OFFIS en partners en industriële partners bestaat het projectconsortium uit de Hochschule Wismar en het Institut für Kommunikation und Navigation van het Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Demonstratie

De in het kader van het MTCAS-project ontwikkelde technologie werd begin september in Wilhelmshaven in het eMIR testveld getest met ondersteuning van het  Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) van de Universität Oldenburg en het Senckenberg Institut en gedemonstreerd aan het publiek.

Voor dit doel waren de OFFIS onderzoeksboot Zuse en de onderzoekskotter Senckenberg uitgerust met het prototype van het antibotsingsysteem. Bovendien werd in een volledig uitgeruste mobiele container voor maritiem toezicht uit het ACTRESS-project de toepassing van de technologie in een verkeerscentrale getest. Deze container diende als VTS (Vessel Traffic Service System).

Onderstaand filmpjes geeft een beeld van de werking van MTCAS.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven