Algemeen

Nieuwe business modellen voor Industrie 4.0

business modellen voor Industrie 4.0
Innovatie in business modellen in de machine- en installatiebouw als gevolg van Industrie 4.0 (bron: Alex – Fotolia).

Het Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) heeft in samenwerking met management consulting bureau Dr. Wieselhuber & Partner (W&P) stappen ontwikkeld, waarmee ondernemingen hun business modellen voor Industrie 4.0 vorm kunnen geven. De stappen zijn geproduceerd in de studie Geschäftsmodellinnovationen durch Industrie 4.0 im Maschinen- und Anlagenbau.

Industrie 4.0 belooft moet leiden tot sneller en efficiënter produceren, nieuwe gebruiksgebieden betreden en individuele wensen van klanten compleet bedienen, maar voorwaarde is wel dat de business modellen zijn aangepast aan de nieuwe eisen.

Business modellen en Industrie 4.0

Industrie 4.0 heeft niet alleen invloed op het product en zijn productie, maar vooral ook op de business modellen. Fabrikanten moeten in de toekomst hun op maat gesneden producten op een compleet nieuwe manier aan te bieden. De studie spoorde deze consequenties van Industrie 4.0 op.

Eerst werd onderzocht, welke veranderingen in de machinebouw worden doorgevoerd door de toenemende invloed van de IT. Daarna volgden de eisen die daaruit ontstaan voor de business modellen. Op basis daarvan zijn twee scenario’s voor de mogelijke ontwikkeling van de business modellen ontworpen; de bandbreedte daarvan gaat van evolutionair tot aan storend.

Aansluitend schetsen de wetenschappers en consultants stappen voor oplossingen. De ondernemers zouden deze wegen kunnen begaan, als ze hun business model in het kader van Industrie 4.0 aanpassen. De business modellen van Industrie 4.0 voor de machine- en installatiebouw moeten een nieuwe logistiek volgen voor succes. De consequente serviceverlening staat hierbij duidelijk op de voorgrond.

Interviews met dertig ondernemingen

Omdat de IT-branche de technologieën aanlevert, die nodig zijn voor de omschakeling naar Industrie 4.0, heeft het onderzoeksteam experts uit zowel de IT als de machinebouw ondervraagd. Enerzijds wilden ze vaststellen hoe ondernemingen het thema Industrie 4.0 in werkelijkheid aanhouden. Anderzijds wilden ze ondernemers graag een richtlijn aanbieden, waarmee zij tot een business model Industrie 4.0 kunnen komen, dat bij hen past.

Het perspectief van de machine- en installatiebouw staat bij ontwikkeling van nieuwe business modellen op basis van een levensduurcyclus- en service-oriëntatie nog in de kinderschoenen. Bij de machinebouw staan overkoepelende netwerken van complete productiesystemen niet direct in het centrum van de aandacht, maar de digitale versterking van zijn specifieke niche-producten. Bovendien wordt de storende invloed van innovaties van business modellen vaak onderschat.

IT als aanjager

De IT ziet zichzelf als systematische aanjager van de ontwikkeling van business modellen voor producerende bedrijven. Maar ook hier onderschat men de veelheid aan productietechnologieën die moeten worden afgedekt. Uit hun oogpunt zullen grote, onafhankelijke softwareplatforms ontstaan met kleine speciale oplossingen. Op de nieuwe markt zal concurrentie ontstaan tussen onafhankelijke besturings- en optimalisatiesoftware en merk gebonden machinesoftware.

Als de inschatting van de experts klopt, dan blijft dat niet zonder consequenties. De klassieke grens van de branche verschuift in de richting van IT. Dat derden deze markt betreden, wordt waarschijnlijker. Machine- en installatiebouwers houden zich zeker bezig met de deze nieuwe uitdagingen, maar kijken vaak niet ver genoeg over de grenzen of herkennen de nieuwe mogelijkheden niet.

Kijk naar eindgebruikers

Met de resultaten uit interviews, workshops en vakliteratuur hebben Fraunhofer-IPA en W&P contrasterende scenario’s ontworpen voor de verdere ontwikkeling van de business modellen in de sector. Er wordt bijvoorbeeld verschil gemaakt tussen evolutionaire en storende vormen voor de ontwikkeling van business model innovaties. Ondernemers en wetenschappers moeten, naast de verdere ontwikkeling van bestaande distributiekanalen, volledig nieuwe zakelijke processen ontwikkelen

De studie levert praktische bijstand over de manier waarop ondernemingen nieuwe business modellen daadwerkelijk kunnen ontwikkelen en implanteren. Een typische aanbeveling is om niet direct in te gaan op de directe opdrachtgever, maar meer aandacht te schenken aan de behoeftes van de eindgebruikers, om de benutting en waarde perspectieven samen te vatten. Bovendien houdt het IPA bedrijven voor om met gebruikersmodellen naar behoefte, zoals Pay per Use, flexibeler in te gaan op de wensen van de klant en deze in andere systemen op platformen te verbinden.

De circa zestig bladzijden tellende studie kan kosteloos worden aangevraagd bij Dominik Paulus-Rohmer van Fraunhofer-IPA, tel. (+49) 711 970-1075.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven