Algemeen

Nieuw hechtmiddel voor uitlaatsystemen

Freudenberg hechtmiddel
Het nieuwe hechtmiddel van Freudenberg is volledig bestand tegen AdBlue (foto: Freudenberg Sealing Technoloies).

Selective Catalytic Reduction (SCR) verlaagt de emissie van stikstofoxiden bij hedendaagse dieselmotoren. Freudenberg Sealing Technologies heeft een nieuw hechtmiddel ontwikkeld dat de nauwkeurigheid en stabiliteit van behandelingssystemen voor uitlaatgassen over langere termijn verbetert. De technologie biedt ontwerpers nieuwe vrijheden bij de configuratie van deze systemen.

De hoeveelheid stikstofoxiden in de uitlaat van hedendaagse dieselmotoren daalt nog steeds, voornamelijk door het gebruik van katalysatoren. SCR’s worden veel gebruikt in bedrijfsvoertuigen en zullen in alle toekomstige auto’s worden toegepast. Deze technologie wordt ontwikkeld om de reductiereacties van stikstofoxide te laten plaatsvinden in een oxiderende atmosfeer.

De technologie wordt ‘selectief’ genoemd omdat het de hoeveelheden NOx reduceert met behulp van ammoniak als reductor binnen een katalytisch systeem. Ammoniak, dat aan boord wordtaangemaakt, reageert met stikstofoxiden tot onschadelijk water en stikstof. Om ammoniak aan te maken hebben auto’s met een katalytische omzetter een hulptank met een waterige ureumoplossing die bekend is onder de handelsnaam AdBlue.

Aantasting door AdBlue

De oplossing wordt direct vóór de katalytische omzetter geïnjecteerd. De doseereenheid moet uiterst nauwkeurig gebeuren: deze moet garanderen dat de juiste hoeveelheid (en niet een beetje meer) ureumoplossing in het uitlaatgassysteem komt, zodat al het ammoniak wordt omgezet. Anders, in het ergste geval komt het giftige ammoniak in het milieu terecht.

De waterige ureumoplossing is ongevaarlijk voor de mens. Maar de componenten van een SCR-systeem moeten veilig worden afgedicht om de dosering over lange perioden nauwkeurig te houden. Dit is kritisch voor componenten die verantwoordelijk zijn voor het beheersen van het volume: magneetkleppen, kleppen, diafragma’s en pompbehuizingen.

Freudenberg Sealing Technologies levert al afdichtingen van etheen propeen dieenmonomeer rubber (EPDM) en gehydrogeneerd nitriel buteen rubber (HNBR) aan verschillende leveranciers van SCR-systemen. Deze materialen zijn over lange tijd stabiel. De technologie wordt niet alleen gebruikt in de armaturen van magneetkleppen of diafragmaveren. Ze wordt ook gebruikt in andere componenten die in direct met reudcerende stoffen in aanraking komen.

Nieuw hechtmiddel

De afdichtingen in transportleidingen die de ureumoplossing van de tank naar het doseersysteem brengen, kunnen nu gebruik maken van een nieuwe hechtmiddeltechnologie. Tot nu vormde de afdichting van deze componenten een uitdaging.

De randen van de oppervlakken tussen de afdichting en de dragende delen van de onderdlen – meestal van metaal of kunststof – mogen niet in aanraking komen met AdBlue. De ureaumoplossing zou de hechting hebben aangetast, wat op termijn zou hebben geleid tot het loslaten van de afdichting. Tot nu toe moesten de ontwikkelaars van SCR-doseersystemen de situatie opossen voor alle contact met AdBlue te vermijden.

Freudenberg’s nieuwe hechtmateriaal is tijdens testen in laboratoria bestand gebleken tegen de ureumoplossing. Zo toonden testen op materiaalmonsters aan dat de adhesie volledig intact was na 168 uur onderdompeling in AdBlue van 85°C. Onder identieke testcondities verloren standaard hechtmiddelen hun initiële adhesie.

Deskundigen van Freudenberg hebben de testen vervolgens uitgebreid naar een klepstotercomponent. De klepstoter was bestand tegen 1000 uur onderdompeling in AdBlue bij dezelfde temperatuur. Dit geeft aan dat het nieuwe coatingsysteem efficiëntere afdichtingsoplossingen mogelijk maakt.

Voordelen

Het nieuwe ontwerpvrijheid biedt nog andere voordelen. Het gewicht van de kleponderdelen kan worden gereduceerd. Hoe lichter de componenten, des te sneller en nauwkeurig de werking van de kleppen en des te nauwkeuriger de dosering van AdBlue. De nieuwe technologie wordt niet alleen onderzocht voor de armaturen van magneetkleppen en diafragma’s, maar ook voor componenten die in direct contact met het reductiemiddel komen.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven