Algemeen
Rockwell digitale transformatie
Uit het onderzoek van Rockwell Automation blijkt dat er verschillen zijn in de voortgang van de digitale transformatie tussen de diverse industriële sectoren (foto: Rockwell Automation).

Uit een serie interviews die Rockwell Automation deed met managers van grote industriële bedrijven kwam een interessant beeld naar voren van de stand van de digitale transformatie in de industrie en de uitdagingen die men ziet. De meerderheid van de industriële bedrijven bevindt zich naar eigen zeggen al in een gevorderd stadium van de transformatie. 42% van de industriële bedrijven zit nog in de oriëntatie- en planningfase.

22% van de bedrijven heeft minimaal één initiatief afgerond. 15% is bezig met implementatie, terwijl 21% van de ondervraagde bedrijven aan een ‘proof of concept’ werkt. Slechts 2% van de bedrijven geeft aan alle geplande projecten te hebben afgerond.

Digitale transformatie

De meeste industriële bedrijven zijn inmiddels wel doordrongen van het belang van de digitale transformatie. Optimalisering van de operationele efficiency (verbetering van de marges, snellere besluitvorming en een snellere reactie op de veranderingen in de markt) blijkt in vrijwel alle sectoren de voornaamste drijfveer. Ook het ondersteunen van de marketing- en sales-activiteiten, het versnellen van innovatie, het sneller invoeren van nieuwe businessmodellen en supply chain integratie worden als argumenten genoemd.

Als voornaamste belemmering voor de digitale transformatie werden de bedrijfscultuur en de weerstand tegen een andere manieren van werken genoemd. Gevraagd naar de grootste uitdagingen met betrekking tot organisatie en resources werden vooral de grote druk van veranderingsprocessen op de bestaande resources genoemd.

Andere uitdagingen zijn de integratie van nieuwe IT-oplossingen met legacy-systemen, het gebrek aan de vereiste kennis en vaardigheden in de organisatie, de noodzaak om een digitale strategie te ontwikkelen en onduidelijkheid over de terugverdientijd.

Data en analyses

Voor de digitale ‘connected enterprises’ zijn met name de beschikbaarheid van data en goede data-analyse van belang. De voornaamste uitdagingen zijn volgens de managers vooral het toegankelijk maken van de data in alle systemen en de juiste expertise om de operationele data zinvol te benutten. Ook de beschikbaarheid van data en de toegankelijkheid van data kunnen problematisch zijn.

Tenslotte zijn er zorgen over het omzetten van beschikbare data in bruikbare formats en de veiligheid en beveiliging van data. Overigens is het opvallend dat bedrijven, die al een eind op weg zijn, claimen dat de veiligheid verbeterd is door een groter bewustzijn en betere tools.

Data-analyse is vooral van belang voor de optimalisering van de productie en de analyse van de terugverdientijd. Analyses kunnen volgens de managers inzicht geven in de kosten voor productie, energie, onderhoud en logistiek, maar bijvoorbeeld ook in het koopgedrag van de klant.

Hardware en software

Investeringen voor de digitale transformatie zullen voor een groot gedeelte bestaan uit de aanschaf van IT-middelen. Men verwacht ruim 31% van het budget aan software te besteden en 27% aan hardware. Aan de softwarekant zijn IoT-infrastructuur, ketenmanagement en beveiliging topprioriteiten.

Aan de hardwarekant worden slimme sensoren, gateways en data historians genoemd, die worden ingezet voor de acquisitie en distributie van (productie)data. De ondersteuning door management consultants om een Industrie 4.0 roadmap uit te stippelen vergt volgens de managers 20% van het budget.

De managers wijzen erop dat er strengere eisen aan leveranciers worden gesteld, omdat alle sensoren, machines, productielijnen, regelkamer en back-office met elkaar informatie moeten kunnen uitwisselen. De voorkeur gaat uit naar leveranciers met kennis van de industrie, die complete end-to-end oplossingen kunnen installeren.

Sectorverschillen

Uit de gesprekken blijkt dat er tussen de diverse industriële sectoren verschillen zijn in de voortgang van de digitale transformatie. De automotive industrie loopt voorop, maar dat is niet verbazingwekkend, omdat deze ook voorop loopt in de automatisering van de productie. De ondernemers in de automotive industrie noemden overigens als enigen ‘voortdurende innovatie’ als belangrijkste driver voor digitale transformatie.

In de chemische industrie werden milieuzorg en veiligheid als belangrijk argument genoemd, terwijl de voedingsmiddelenindustrie en de farmacie vooral inzicht willen hebben in de vraag van de consument. Ook willen deze twee sectoren de productontwikkeling en productie-omschakeling versnellen. De olie- en gassector is eveneens goed op weg in de digitale transformatie. Naast de al genoemde argumenten ligt de focus daar vooral op vermindering van de onderhoudskosten en optimalisering van de productieprocessen.

Regionale verschillen

Naar regio loopt EMEA (Europe, Middle East and Africa) duidelijk voorop. 63% van de bedrijven is bezig met implementaties of heeft ze zelfs al afgerond. Noord- en Zuid-Amerika volgen beide met 42%, terwijl Azië met 31% hekkensluiter is.

“Wij zien dat de Nederlandse industriële sector binnen Europa een van de voorlopers is bij de digitale transformatie”, zegt Jan de Witte, sales director Benelux bij Rockwell Automation. “Wij ondersteunen veel bedrijven bij de ontwikkeling en implementatie van wat wij de ‘Connected Enterprise’ noemen. In dit concept verzamelen we real time productiedata, om die vervolgens te analyseren en te gebruiken voor de optimalisering van bijvoorbeeld de productieprocessen en het onderhoud. De ervaring leert dat dit een enorme verbetering van de productiviteit en aanzienlijke kostenbesparingen oplevert.

We verwachten dat de industrie de komende jaren veel zal investeren in de digitale transformatie, te meer omdat veel productiebedrijven toch al toe zijn aan vervanging van hun huidige installaties en productielijnen. Dat zal de introductie van de smart factory verder versnellen.”

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven