Algemeen
TUM Straubing demo-installatie OME
Prof. Dr.-Ing. Jakob Burger, hoofd van het lectoraat voor chemische en thermische procestechniek, voor de nieuw gebouwde demonstratiefaciliteit op de TUM Campus Straubing. (foto: Jan Winter, TUM)

Synthetische brandstoffen zoals OME kunnen de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen en tegelijkertijd de verbranding schoner maken. In het Namosyn-project demonstreren ingenieurs op de Straubing-campus van de Technische Universität München (TUM) de productie van OME als alternatief voor dieselbrandstof met een nieuw gebouwde synthesefabriek.

De bouw van de faciliteit maakt deel uit van het project ‘Nachhaltige Mobilität durch synthetische Kraftstoffe’ (Namosyn), dat wordt gecoördineerd door de Dechema Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie. Het consortium omvat 39 industriële en onderzoekspartners uit de hele waardeketen. Het project heeft een omvang van ongeveer 24 miljoen euro.

Namosyn

Het doel van Namosyn is het onderzoeken van de mogelijkheden van synthetische, duurzaam geproduceerde brandstoffen op basis van oxygenaat voor gebruik in diesel- en benzinemotoren. Deze brandstoffen zijn duurzaam omdat de CO2 die tijdens het rijden wordt uitgestoten, voorheen afkomstig was van andere bronnen, waardoor er globaal gezien aanzienlijk minder broeikasgassen vrijkomen.

‘Op oxygenaatbasis’ betekent dat zuurstofatomen in het molecuul zijn ingebouwd. Hierdoor verbranden deze brandstoffen nagenoeg roetvrij, waardoor bij gebruik ook lokaal minder vervuilende emissies te verwachten zijn. Voor dit soort brandstof doet Namosyn onderzoek naar synthetische routes, verbrandingseigenschappen en de compatibiliteit van brandstoffen met motorcomponenten en met bestaande infrastructuren.

Alternatief voor diesel

Als alternatief voor fossiele diesel doet Namosyn onderzoek naar OME (oxymethyleenethers). Om componenten voor OME op pilotschaal te produceren, heeft de TU München een demonstratiesysteem opgezet op de campus van Straubing. Het team doet al geruime tijd onderzoek naar de implementatie van synthetische brandstoffen (zogenaamde SynFuels) zoals OME voor de transportsector.

De TUM Campus Straubing heeft het procesconcept ontwikkeld en uitgewerkt samen met de partners van de Technische Universität Kaiserslautern en het bedrijf OME Technologies in Kaiserslautern. Het demonstratiesysteem is de laatste en belangrijkste stap voor industriële implementatie op productieschaal.

OME is een groep stoffen – vergelijkbaar met de bestanddelen van aardolie – waarvan slechts een bepaald deel geschikt is voor gebruik in brandstof. Het demonstratiesysteem in Straubing produceert precies dit deel. Het bestaat uit drie delen: een reactor voor OME-synthese, een destillatiemodule die OME scheidt en reinigt, en een membraanunit van projectpartner DBI Gas- und Umwelttechnik in Leipzig en Freiberg (bij Dresden) om het water af te voeren. Water is het enige bijproduct in het proces. Alle onderdelen van het systeem zijn opgezet en de meettechniek is gekalibreerd. Momenteel wordt uitgevoerd op de afzonderlijke modules de laatste serie tests. Vanaf 2021 is een continue proefoperatie van het hele systeem gepland.

De demonstratie-installatie is een belangrijke mijlpaal op weg naar grootschalige implementatie van dit veelbelovende alternatief voor dieselbrandstoffen. In het Namosyn-project wordt de nieuwe brandstof onderzocht op zijn CO2-balans en zijn toepasbaarheid op verschillende gebieden.

Mogelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld bouwmachines met verbrandingsmotor (nichemarkt), wagenparken (middelgrote markt) of bijmenging in conventionele diesel (groot marktvolume). OME biedt een mogelijkheid om processen die moeilijk te elektrificeren zijn, betrouwbaar te voorzien van een duurzame en schone energiebron.

OME

Oxymethyleenethers (OME) zijn zuurstofhoudende oligomeren. De oligomeren hebben methylether als ketenuiteinden, resulterend in de chemische structuur H3C-O- (CH2O)n-CH3 met n ≥ 2. OME zijn kleurloze, brandbare vloeistoffen waarvan de fysische eigenschappen afhangen van de ketenlengte n. Een variant met een lange keten van deze oligomeren is de technische kunststof polyoxymethyleen (POM).

OME met n tussen 3 en 5 kunnen worden gebruikt als componenten in diesel of als compleet alternatief voor diesel. Ze zorgen voor een vermindering van de roetuitstoot tijdens het verbrandingsproces. OME kunnen ook worden gebruikt als fysische oplosmiddelen voor de opname van CO2 uit aardgassen. De productiekosten voor het maken van OME zijn vergelijkbaar met die voor het maken van diesel.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven