Algemeen
netkwaliteit
De schaalbare en gebruikersvriendelijke GridVis 7.3 software is geschikt voor bewakingssystemen voor energie, RCM en spanningskwaliteit (foto: Janitza).

Met de GridVis visualiseringssoftware voor netkwaliteit stelt Janitza voor zijn meetapparatuur krachtige software beschikbaar om de veelheid aan meetwaarden transparant weer te geven, op een zinvolle manier te valideren en te documenteren. De nieuwe versie 7.3 bevat een OPC UA Client, alarmering via het web plus een serie nieuwe rapporten voor analyse en documentatie van meetdata.

Met GridVis 7.3 kunnen niet alleen potentiële energiebesparingen worden getoond, maar bijvoorbeeld ook storingen in de productie vroegtijdig worden herkend. De schaalbare en gebruikersvriendelijke software is geschikt voor de opbouw van systemen voor RCM (reliability-centered maintenance) en bewaking van de spanningskwaliteit en voor energiemanagement volgens ISO 50001.

Netkwaliteit

Belangrijke toevoeging in Release 7.3 is de OPC UA Client (onderdeel van GridVis Ultimate), waarmee externe datapunten direct kunnen worden gekoppeld aan een OPC UA server. De data kunnen in widgets, kengetalen en andere functies worden gebruikt en geanalyseerd.

Ook nieuw is de alarmlijst. Deze geeft op het web alle open en bevestigde alarmen eenvoudig en begrijpelijk weer. Als een nieuw alarm optreedt, wordt de weergave direct geactualiseerd. Filter- en zoekfuncties en een weergave van alarmbronnen in de tijd verschaffen de gebruiker alle noodzakelijke informatie voor een veilig bedrijf.

Nieuwe functies

Daarbij komen veel verdere vernieuwingen, zoals een uitgebreidere functie in een lijndiagram, een nieuwe beeldadministatie en systeembibliotheek, nieuwe exportfuncties (events en transiënten als CSV-Data, export im Comtrade- en MSCONS-formaat). Ook de aanmaak van kengetallen (KPI volgens ISO 50006) is nu mogelijk, eenfunctie die in samenhang met het al genoemde energiemanagement steeds meer betekenis krijgt.

Nieuw zijn ook de functies Inbedrijfnamerapport, Beschikbaarheidsrapport, LET-rapport en een omvangrijke energierekening. Een bijgewerkte helpfunctie en tutorials maken het werken met GridVis nog gemakkelijker. Als talen zijn Duits, Engels en Spaans beschikbaar.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven