Algemeen
Coppens wil verenigen
De nieuwe FEDA-voorzitter Arjan Coppens: “De juiste mensen samenbrengen om doelen te bereiken. Daar geloof ik al mijn hele loopbaan in.” (foto’s: Foto Hissink)

Branchevereniging en ondernemersplatform in de aandrijf- en besturingstechniek FEDA benoemde tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering een nieuwe voorzitter in de persoon van Arjan Coppens. Deze duizendpoot zal de eerder ontwikkelde ‘roadmap’ verder uitrollen en voorziet daarbij een belangrijke rol voor de thema’s automatisering en procestechniek.

De concrete invulling is voor de leden zelf: “Een bestuur moet niet van bovenaf een strategie opleggen maar vooral luisteren naar de wensen van haar leden en dáár op inspelen. Ik wil dan ook vooral met enthousiastelingen initiatieven starten en borgen”, aldus Coppens.

Eén van de belangrijkste eigenschappen van een ‘leider’ is het vermogen om te motiveren en te delegeren. En dat geldt zeker voor een branchevereniging als FEDA waar het aantal sectoren onder de leden breed is vertegenwoordigd en het bestuur dus te maken heeft met uiteenlopende eisen en wensen. Arjan Coppens ziet deze breedheid vooral als voordeel, omdat ‘samenwerken’ in deze tijd nu eenmaal noodzakelijk is om te overleven.

“Integratie van sectoren en samenwerken is een thema dat leeft onder onze leden”, geeft Coppens aan. “En dus doen we daar wat mee. Zíj bepalen immers wat er binnen de vereniging gebeurt. Ik geloof niet in een bestuur dat zich op de hei of in een kantoor terugtrekt om vervolgens naar buiten te komen met een meerjaren strategie. Zo werkt het niet. Een vereniging bestaat uit mensen met een gemeenschappelijk belang en alleen door met elkaar in gesprek te gaan kun je de wensen en belangen achterhalen en als vereniging faciliteren.”

Van technologiegroep naar branche-overkoepelend

Goede ervaringen heeft Coppens opgedaan als voorzitter van de technologiegroep ‘Hydraulic Solutions’. “Ik werd eind vorige eeuw door de toenmalig voorzitter van FEDA gevraagd om deze technologiegroep mee op te zetten. We zijn toen begonnen met het opstellen van een roadmap die aangeeft wat we als technologiegroep willen bereiken.

Bovenaan staat profilering, gevolgd door kennis en onderwijs, statistieken, ledenwerving en externe partijen. Omdat hij is opgezet in samenwerking met alle leden van deze groep is er draagvlak en worden de verschillende thema’s getrokken door mensen die hier enthousiast van worden.”

Mensen in het algemeen en FEDA-leden in het bijzonder staan wat Coppens betreft dus centraal. En dat betekent ‘verenigen’. “De juiste mensen samenbrengen om doelen te bereiken. Daar geloof ik al mijn hele loopbaan in en is ook bij FEDA van toepassing.

En gelukkig sta ik hierin niet alleen. Samen met andere bestuursleden zijn er door persoonlijk contact inmiddels veel mooie dingen bereikt. Ik noem de lijn Technische Leergangen in samenwerking met MK Publishing, het gezamenlijk met de Vereniging Platform Hydrauliek organiseren van de DFPTC, de trainingen met BFPA in de UK, de aansluiting bij CETOP en mogelijk in april ook Eurotrans.

Allemaal ontwikkelingen die bereikt zijn door samen om de tafel te gaan zitten, te praten en te ontdekken wat partijen voor elkaar kunnen betekenen. En dat wil ik nog veel verder doorvoeren: de branches waarin onze leden actief zijn verder verkennen. Initiatieven (laten) ontplooien, mensen enthousiast maken, borgen en een volgende stap nemen.”

Boost your business

Natuurlijk start Coppens als nieuwe voorzitter niet blanco. Als bestuurslid is hij medeverantwoordelijk voor de ingeslagen weg en staat hij achter de geldende visie van de branchevereniging. “Onze missie is al een aantal jaar: ‘to boost your business’, wat in mijn ogen een uitstekende omschrijving is van de functie van FEDA: met onze hulp het maximale uit je bedrijf kunnen halen.

Dit doen we onder andere door onder de noemer ‘FEDA NEXT’, een platform te bieden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ideeën en kennis uitwisselen en samenwerkingen aangaan. Bovendien een platform met informatie en inspiratie voor ‘Bedrijfsvoering, Business en Belangen’ die sectoroverschrijdend is en waar technologiegroepen kunnen integreren.”

Het succes van een vereniging staat of valt met de wil van de leden om ‘te verenigen’. Juist op dat vlak ziet Coppens positieve ontwikkelingen. “Ik merk dat de behoefte aan fysiek samenkomen toeneemt”, vervolgt hij. “Door alle digitale mogelijkheden is dat de afgelopen jaren ogenschijnlijk minder belangrijk geworden. Communicatiemiddelen als E-mail, Whatsapp, S,kype en social media zijn immers veel efficiënter maar kunnen uiteindelijk niet het pallet aan prikkels bieden die bij fysieke ontmoetingen hoort en kan leiden tot de bekende ‘klik’.”

Feda-voorzitter wil verenigen
Volgens Coppens richt FEDA zich de komende jaren, naast de traditionele benadering van de aandrijftechniek, expliciet op automation en procestechniek

Mogelijkheden digitalisering

Dat betekent overigens niet dat FEDA geen gebruik maakt van de mogelijkheden die digitalisering biedt. Zo is er de afgelopen jaren veel tijd en geld geïnvesteerd in ‘business intelligence’. Een initiatief waarmee de vereniging (inter)nationale marktinformatie ontsluit als ondersteunende stuurinformatie voor leden; bijvoorbeeld om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen en te bouwen aan een positief marktimago.

Coppens: “Ook in het kader van ‘een leven lang leren’ zijn er in de afgelopen jaren binnen de Technische Leergangen verschillende boeken uitgegeven, hebben we een programma ‘Veilig werken met hydrauliek’ opgezet en ondersteunen we het onderwijs middels de stichting FEDAcademie die zich verder ontwikkelt en verbreedt. Eén van de voorbeelden in het kader van: initiëren, borgen door zelfstandig te maken en een nieuwe stap nemen

Verder informeren we natuurlijk over overkoepelende maatschappelijk thema’s zoals duurzaamheid en energie-efficiëntie maar ook over Europese regelgeving die steeds belangrijker wordt door de globale dynamiek en het wegvallen van grenzen door bijvoorbeeld Internet.”

Expliciet richten op automation en procestechniek

Dé hamvraag is natuurlijk welke plannen Coppens heeft voor de aankomende jaren. “Zoals aangegeven: wat de leden willen”, lacht hij. “En dat betekent eigenlijk de roadmap volgen waarin de eerste pijler staat voor profilering: we moeten veel meer uitdragen wat we als branche te bieden hebben. In Nederland zijn we zó innovatief en er gebeurt zóveel moois maar veel te weinig mensen zijn zich hiervan bewust. Daarom moeten we successen veel meer vieren en naar buiten brengen.

Verder richten we ons expliciet op automation en procestechniek. Naast de traditionele benadering van aandrijftechniek middels pneumatiek, hydrauliek, elektrotechniek en mechanica kun je ook meer sectorgericht kijken en aansturen op samenwerking. De procesindustrie is hierbij een prachtig voorbeeld met installaties die bestaan uit leidingwerk, fluid power, sensoriek, automatisering, instrumentatie enzovoorts.

Tot slot betekent de toekomst ook investeren in nieuwe mensen. Niet alleen door aandacht te hebben voor scholing en opleidingen, maar ook door jongeren enthousiast te maken door de branche. Natuurlijk kun je daarbij gebruik maken van social media en digitale communicatie. Prima als ondersteuning.

Maar wat echt werkt: neem die jonge mensen mee naar FEDA-bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, lezingen… Fysieke ontmoetingen, voelen dat andere mensen dezelfde passie hebben maakt jongeren enthousiast en bereid om ook hun schouders onder de branche te zetten. Als we bij deze nu eens afspreken dat ieder lid bij ieder bezoek één jonge collega meeneemt. Dan wordt het aanzienlijk minder lastig om te ‘verenigen’ en de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden.”

Tekst / Ing. M. de Wit-Blok

Het volledige artikel is te lezen in Aandrijftechniek van maart 2020.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven