Algemeen

Interessante trending trainingen bij Pilz

Dit najaar heeft Pilz wederom enkele technisch interessante trainingen in haar trainingsprogramma opgenomen, die qua onderwerpen aansluiten bij moderne trends (foto: Pilz).

Dit najaar heeft Pilz wederom enkele technisch interessante trainingen in haar trainingsprogramma opgenomen, die qua onderwerpen aansluiten bij moderne trends. Er zijn trainingen op het gebied van Robot Safety, het bewust afwijken van normen, functionele veiligheid in de procesindustrie, veiligheid van beweegbare bruggen en sluizen, machineveiligheid en enkele trainingen specifiek voor bepaalde producten van Pilz zoals de basis PLC training PSS4000 en het veiligheidsrelais PNOZ Multi.

Pilz biedt de komende maanden het volgende programma aan:

Uit studies blijkt dat ongelukken met robots optreden tijdens niet routinematige werkzaamheden zoals bij het programmeren van de robot, onderhoudswerkzaamheden, testen, instellen of aanpassingen die gedaan worden aan de robot. Tijdens veel van deze werkzaamheden bevindt de persoon zich in het bereik van de robot waarbij een onverwachte opstart van de robot kan leiden tot verwondingen. Het doel van de Robot Safety training is personen verantwoordelijk voor robotsystemen de kennis van robotveiligheid bij te brengen. Hierbij komen de risico’s van het gebruik van robots aan de orde en de manier waarop deze systemen veilig gemaakt kunnen worden waarbij de beschikbaarheid en productiviteit gewaarborgd blijven. Onderwerpen tijdens de training zijn: EN ISO 10218 norm, analyse van de risico’s in robotcel, de meest voorkomende gevaren en controle middelen, robot afschermingstechnieken en een veilige toegang tot een robotcel.

Een (geharmoniseerde) norm is een hulpmiddel om aan de eisen van o.a. de Machinerichtlijn te voldoen. Het is ook niets meer dan dat, want toepassing van een norm is en blijft vrijwillig. Wat wanneer u van deze norm af wilt wijken (wat dus in beginsel mag),omdat de norm eisen stelt die met een goede risicoanalyse te ondervangen zijn? Of wanneer bepaalde eisen uit de norm misschien niet relevant zijn voor uw situatie? Of wanneer uw opdrachtgever deze eisen niet accepteert? Hoe gaat u daar dan mee om? Aan de hand van een praktische case, waarbij zowel nieuwbouw als wijzigingen aan een bestaande machine aan de orde komt, worden door een consultant van Pilz de praktische aspecten toegelicht Tijdens deze cursus zullen tevens de juridische kanten belicht worden.

pilz_trainingen2016De PLC besturing van Pilz (PSS4000) kan zowel voor veiligheids- als niet-veiligheids-PLC toepassingen ingezet worden. Het doel van deze training is om deelnemers vertrouwd te maken in het op een juiste wijze programmeren en beheren van besturingssystemen. Omdat het systeem vrij programmeerbaar is, leert u de meest gunstige aanpak en opbouw van de software te kiezen. De training bestaat uit een aantal afzonderlijke modules verspreid over twee dagen waarbij zowel het software pakket PAS 4000 als de benodigde PSS 4000 hardware aan bod komen. De verschillende trainingsonderwerpen worden uitgebreid ondersteund door praktische oefeningen.

De term SIL wordt de laatste jaren veelvuldig gebruikt in de procesindustrie, maar nog niet iedereen realiseert zich wat de consequenties zijn van deze nieuwe classificatie voor besturingstechnische veiligheidssystemen. Als een veiligheidscircuit aan een bepaalde SIL-klasse moet voldoen, betekent dit namelijk dat de ontwerper niet alleen de opbouw en de structuur van het systeem moet bepalen, maar ook de faalkans van het systeem moet berekenen. De norm IEC 61511 behandelt hoe een dergelijk besturingstechnisch veiligheidssysteem moet worden ontworpen, rekening houdend met de faalkansen van de toegepaste componenten. De cursist leert tijdens deze training hoe praktisch omgegaan kan worden met de complexe materie van functionele veiligheid van veiligheidssystemen in de procesindustrie. Aan de hand van een case wordt de theorie verduidelijkt, zodat de deelnemers de opgedane kennis ook eenvoudiger in de praktijk kunnen toepassen.

Nederland is een bruggenland bij uitstek, hierdoor vervult ons land op dit gebied wereldwijd een voortrekkersrol. Vanuit deze rol is de norm NEN 6787 ‘Het ontwerpen van beweegbare bruggen – Veiligheid’ geschreven. Wat echter vaak niet wordt gerealiseerd is dat bruggen (en sluizen) machines zijn en daardoor zowel onder de Machinerichtlijn (MRL) als de Arbeidsmiddelenrichtlijn (ARL) vallen. Te denken valt aan nieuwe installaties, maar ook gewijzigde installaties waaronder renovatie van elektrische installaties. De deelnemers leren wat de gevolgen van beide richtlijnen zijn en er wordt uitgelegd hoe de verschillende veiligheidsvraagstukken volgens de huidige stand der techniek opgelost kunnen worden.

In deze cursus worden engineers geholpen bij het ontwerpen van machines en installaties. De PNOZmulti is multifunctioneel, vrij configureerbaar en op maat gesneden voor veel gebieden van de installatie- en machinebouw. Met PNOZmulti bewaakt u veiligheidsfuncties zoals noodstop, hekbewaking, lichtschermen, tweehandenbediening en vele andere. Ook standaardbesturingstaken kunt u met PNOZmulti economisch oplossen. De veiligheidsschakeling wordt niet door bedraden, maar met een intuïtief te bedienen grafische configuratie-tool op de PC gemaakt. De configuratie wordt op een chipkaart opgeslagen en aan de PNOZmulti basismodule overgedragen. In deze Multi cursus worden oplossingen voor vele toepassingen aangedragen. Aan de hand van praktische voorbeelden leert de cursist de multifunctionaliteit van dit configureerbaar veiligheidsrelais optimaal te benutten

In samenwerking met TUV Nord heeft Pilz de Certified Machinery Safety Expert (CMSE) training ontwikkeld. CMSE is een onafhankelijk internationaal gecertificeerde training en geeft inzicht in het thema machineveiligheid. U wordt opgeleid tot allround machineveiligheidsexpert! De cursus wordt twee keer per jaar gegeven in ons trainingscentrum in Vianen. De training voor erkend en gecertificeerd machineveiligheidsexpert bestaat uit vier dagen. Tijdens deze dagen komt het gehele scala aan lesstof over machineveiligheid aan bod. Naast de toepassing van actuele normen, worden ook risicobeoordelingen en arbeidsbescherming behandeld. Daarnaast krijgen cursisten een gedetailleerd overzicht van de actuele veiligheidstechniek en de toepassing van functionele veiligheid voor besturingen. De training wordt gegeven in het Nederland maar getoetst in het Engels.

De cursus “Certified Machinery Expert training” is opgezet in samenwerking met TÜV Nord en wordt gegeven door de safety consultants van Pilz in het opleidingscentrum van Pilz. Aan het eind van de training doet u examen die wordt afgenomen door een afgevaardigde van TÜV Nord. Elke deelnemer die de training succesvol afrondt en slaagt voor het examen krijgt een TÜV certificaat. Er zijn een aantal richtlijnen waaraan u moet voldoen om te kunnen deelnemen aan de training. Zo moet u enkele jaren aantoonbare ervaring hebben in de branche en over de juiste diploma’s beschikken.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven