Algemeen
Power Quality lab voor stroomnet
Prof. Dr.-Ing. Ralf Vick (li.) van de Lehrstuhl für Elektromagnetische Verträglichkeit en Prof. Dr.-Ing. Jens Strackeljan, rector van de Universität Magdeburg, openen het Power Quality Labor (foto: Jana Dünnhaupt / Universität Magdeburg).

Onderzoekers van de Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg werken aan het betrouwbaarder en minder storingsgevoelig maken van de energievoorziening. Aan de Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik staat nu een Power Quality laboratorium ter beschikking. De onderzoekers kunnen hier bepalen hoe gevaarlijk elektrische apparaten zijn voor het stroomnet.

In het nieuwe laboratorium kunnen storingen in elektrische energievoorzieningsnetten nauwkeurig worden vastgesteld en gevarenscenario’s worden gesimuleerd. Het toenemend gebruik van elektrische apparaten zoals LED-lampen, consumentenelektronica met geschakelde voedingen, frequentieomvormers of elektrische voertuigen zorgt namelijk voor een aanzienlijke beïnvloeding van de kwaliteit van de spanning in energienetten.

In het nieuwe laboratorium kunnen de wetenschappers de wisselwerkingen nauwkeurig onderzoeken. Uit de verzamelde meetdata kunnen ze nieuwe methoden ontwikkelen om gevaren op tijd te herkennen en tegenmaatregelen te initiëren.

Invloeden op stroomnet

De actuele trend in de energievoorziening gaat van centrale opwekking naar een intelligent stroomnet, het zogeheten Smart Grid, met gedistribueerde energiebronnen en veel deelnemers op het net, bijvoorbeeld elektrische voertuigen. Die hebben echter een ongunstig effect op de kwaliteit van de spanning op het elektriciteitsnet.

Het is de taak van de onderzoekers om deze effecten nauwkeurig te onderzoeken en uit te vinden welke parameters hoe moeten worden veranderd om de kwaliteit van de spanning van de voedinsnetten te kunnen verbeteren. Hogere harmonischen en wisselende spanningen vergen veel van elektrische eindgebruikers en vaak zeer gevoelige installaties.

Koppeling met EMC-hal

Het Power Quality laboratorium is gebouwd met subsidie van het Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Het is gekoppeld aan de hal van de Lehrstuhl für Elektromagnetische Verträglichkeit van de Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik van de universiteit. In deze hal wordt de uitwerking van elektromagnetische velden op de gevoelige elektronica van veel high tech producten getest. Door de elektrische koppeling van het laboratorium aan deze hal kunnen met name de koppeling van laagfrequente en hoogfrequente storingen experimenteel worden onderzocht.

De universiteit stelt de diensten van het laboratorium met zijn moderne meetapparatuur ook ter beschikking het bedrijfsleven. De mogelijkheden die de proefopstelling biedt, zijn interessant voor talrijke leveranciers van componenten en van ontwerpers en producenten van apparaten en installaties. Om middellange tot lange termijn zullen de relevante normen worden aangescherpt en fabrikanten moeten hun producten op deze veranderingen voorbereiden.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven