Algemeen
Fraport elektrische bussen
Op platforms van vliegvelden kunnen elektrische bussen meer energie verbruiken voor verwarming of koeling dan voor rijden. (foto: Fraport)

Bij gebruik in het stadsverkeer, maar vooral ook op platforms van vliegvelden, speelt het energieverbruik voor het verwarmen en koelen van elektrische bussen een grote rol. Het verbruik heeft namelijk een aanzienlijke invloed op de actieradius en daarmee het gebruik van de bussen. Dat is de reden dat het bondsland Hessen het project ‘Dieselfrei- Direkte Erprobung thermischer Speicher in Elektrobussen für eine Reduktion der Immissionen’ de komende twee jaar met zo’n drie ton subsidieert.

Bij de huidige elektrische bussen wordt een bereik van ongeveer 200 km genoemd. Wordt daarbij de energie voor het thermisch management uit de batterij gehaald, dan kan dat in de zomer maar nog sterker in de winter tot aanzienlijke beperkingen bij de geplande inzet van de bussen leiden. De reden is het ruime gebruik van de beschikbare energiecapaciteit voor de koeling respectievelijk verwarming van het interieur.

De thans gebruikte bussen op platforms van vliegvelden gebruiken in bepaalde maanden in het jaar meer energie voor verwarming dan voor rijden. Het uitvallen van bussen door van de temperatuur afhankelijke problemen met het bereik leidt noodgedwongen tot acceptatieproblemen bij exploitanten en hun klanten.

Elektrische bussen

We kunnen elektrische bussen pas lokaal emissievrij noemen als de verwarming of koeling ook zonder het gebruik van fossiele brandstoffen kan plaatsvinden. Het afzien van verbrandingsmotoren voor de voortbeweging en verwarming met dieselgestookte boilers vormt echter een risico. Een zuiver elektrische verwarming of koeling zou het bereik van de elektrische voertuigen te sterk beperken.

Als oplossing zou alleen het gebruik van warmtepompen, in het bijzonder die met thermische opslag, in aanmerking komen. De Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden onderzoekt hoeveel groter het bereik wordt door het gebruik van dergelijke warmtepompen. Behalve alternatieve aandrijfconcepten voor auto’s onderzoekt de Hochschule RheinMain (HSRM) momenteel ook het temperatuurmanagement van elektrische bussen.

Ook minder CO2

Ook willen de onderzoekers weten hoe groot de feitelijke reductie van de CO2-emissie en van het energieverbruik door het gebruik van elektrische bussen is als functie van de technische uitrusting en de gebruikscondities.
Deze samenhang is essentieel voor het gebruik in de praktijk. In het ideale geval moeten verschillende verwarmings- en koelingsconcepsten het liefst in identieke voertuigen met identieke rijroosters over een geheel jaar worden bepaald en vergelijken.

Bovendien verwachten de onderzoekers resultaten over de betrouwbaarheid van de toegepaste systemen. De resultaten van het project moeten als beslishulp voor toekomstige investeringen door de busexploitant dienen.

Dieselvrij

In het projectconsortium Dieselfrei nemen behalve de Hochschule RheinMain ook Konvekta, ESWE Verkehrsgesellschaft, Flughafen Stuttgart en Fraport deel. Het project wordt gesubsidieerd door het Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven