Algemeen
IPH Berg-idl grijper
IPH ontwikkelde een grijper voor een door Berg-idl ontwikkeld lift- en montagesysteem door windmolens (foto's: IPH).

Bij de bouw van offshore windparken kan teveel wind een belemmering vormen. Zware onderdelen worden normaal gesproken met een kraan omhoog getakeld, maar bij sterke wind slingeren ze gevaarlijk heen en weer. Door het montagesysteem dat Berg-idl en het Institut für Integrierte Produktion Hannover (IPH) hebben ontwikkeld, is geen kraan nodig.

De installatie van offshore windturbines moet door het systeem zonder kraan veiliger, sneller en goedkoper worden. De traditionele methode wordt bij sterke wind te gevaarlijk, omdat de onderdelen in de takel te veel slingeren en dodelijke klappen kunnen uitdelen of tot grote schade aan turbineonderdelen leiden. In de praktjik moet de montage daarom regelmatig worden onderbroken.

Maar elke stilstand op de bouwplaats betekent hoge kosten voor de investeerder. Daarom hebben Berg-idl en IPH een alternatief ontwikkeld zonder kraan: dit maakt montage bij praktisch elke weer mogelijk en voorkomt dure stilstand bij de bouw.

Werking

In plaats van met een kraan worden de aparte mast elementen naar boven gebracht met behulp van een lift, die via een hulpframe omhoog gaat. Dit hulpframe wordt al tijdens de voorbereiding aan land om de mastelementen gemonteerd. Als deze op zee op elkaar worden gezet, groeit het hulpframe automatisch mee. Later kan het weer worden afgebroken en opnieuw worden gebruikt, zowel bij de bouw van andere windturbines als voor onderhoudswerkzaamheden. Het systeem, dat door de Berg-idl GmbH werd ontwikkeld en gepatenteerd, is ‘Wind Lift Tower’ gedoopt.

IPH heeft in een samenwerkingsproject met het bedrijf een belangrijk onderdeel ontwikkeld voor het montagesysteem, namelijk de grijper die de montage van het rotorblad op zich neemt. De grijper zorgt voor de laatste stap tijdens de montage van de windturbine zonder kraan. Met het liftsysteem komt de machinebehuizing met de twee voorgemonteerde rotorbladen naar boven.

Grijper

Grijper IPH Berg-idl
Zijaanzicht van het grijpersysteem.

Het derde rotorblad wordt aangebracht met behulp van de door IPH ontwikkelde grijper. Deze houdt het rotorblad stevig vast zodat het ook bij sterke wind in positie blijft en rijdt langs het hulpframe omhoog. De grijper wordt bestuurd met behulp van een afstandsbediening en kan tot 15° worden gekanteld om het rotorblad precies in de naaf te positioneren. De monteur hoeft daarna alleen nog de bouten vast te zetten.

Het IPH houdt zich branche-overschrijdend bezig met XXL-producten zoals windturbines, vliegtuigen of speciale voertuigen. Het instituut ontwikkelt onder andere oplossingen die montage vergemakkelijken. De grijper voor de rotorbladen werd ontwikkeld in het kader van een samenwerkingsproject ‘Innovationen für die Herstellung großskaliger Produkte’’  dat door de deelstaat Niedersachsen werd gesubsidieerd.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven