Algemeen
faulhaber klimaatneutraal
De Faulhaber locatie in Schönaich is sinds kort een van de eerste productiebedrijven die volledig klimaatneutraal produceert (foto: Faulhaber)

Milieubescherming is een van de belangrijkste waarden van Faulhaber. Met de kerncompetentie van het bedrijf – de ontwikkeling van hoogefficiënte aandrijfsystemen met een laag energieverbruik – levert de technologie van Faulhaber al een bijdrage aan een verantwoorde en duurzame omgang met natuurlijke hulpbronnen. De locatie in Schönaich is sinds kort een van de eerste productiebedrijven die volledig klimaatneutraal produceert.

In de loop der jaren heeft Faulhaber al veel geïnvesteerd in klimaatneutrale energieopwekking op de locatie Schönaich. Naast de uitbreiding van het zonne-energiesysteem was een van deze investeringen een warmtekrachtkoppelingseenheid (WKK). De WKK produceert uit aardgas zowel stroom als warmte, en werkt dus veel efficiënter dan conventionele verwarmingssystemen kunnen.

Stroom die nog moet worden ingekocht, komt uitsluitend uit hernieuwbare bronnen (groene stroom). Om bovendien nog de CO2 te compenseren die vrijkomt door de verbranding van aardgas, is een klimaatneutrale compensatie opgenomen in de met het energiebedrijf overeengekomen gasprijs.

CO2-compensatie bij zakelijk reizen

“Dit was een grote stap om ons bedrijf klimaatneutraal te maken,” legt Jörg Rittker uit, die bij Faulhaber verantwoordelijk is voor het kwaliteits- en milieumanagement. “In het kader van de lopende discussie over het klimaat en het milieu hebben we echter overwogen welke extra bijdrage we nog kunnen leveren om volledig klimaatneutraal te worden.”

Want CO2 wordt niet alleen uitgestoten bij de productie en andere bedrijfsprocessen, maar ook tijdens zakelijk verkeer, met de auto of met het vliegtuig. “We hebben daarom besloten om ook deze laatste hoeveelheid CO2 te compenseren,” zegt Rittker.

Project Atmosfair

In de non-profitorganisatie Atmosfair vond Faulhaber een partner die de compensatie gericht en serieus kon realiseren. Faulhaber ondersteunt het project van Atmosfair ‘Efficient cookstoves ‘Save80’ in Rwanda’. Rwanda behoort tot de minst ontwikkelde landen ter wereld. De grote vraag naar brandhout is, in combinatie met inefficiënt gebruik, de belangrijkste oorzaak van ontbossing van de resterende bossen in Rwanda.

Met het Save80-fornuis is 80% minder brandhout nodig dan met een conventioneel fornuis. Dit is goed voor het klimaat en voorkomt ontbossing. En met de besparingen die worden gerealiseerd door de lagere behoefte aan hout kunnen gezinnen andere kosten, zoals schoolgeld, dekken.

Faulhaber behoort daarmee tot de eerste productiebedrijven die CO2-neutraal produceren. “Wij dragen graag actief bij aan het veiligstellen van de toekomst en het behoud van de rijkdom van natuurlijke ecosystemen voor toekomstige generaties,” benadrukt Rittker.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven