Algemeen

Export gunstig voor groei industrie

Maakindustrie stijgt door toenemende export
Lage grondstofprijzen en de zwakke Euro zorgen volgens ABN AMRO voor een toename van onze export (foto: Jeroen Aalberts)

De export zal ook in 2015 een belangrijke aanjager zijn van groei in de industriële sector. Vooral exportgerichte bedrijven – de machinebouw, metaalsector en chemische industrie – zullen hiervan profiteren, concludeert ABN Amro in haar Visie op Industrie 2015. Zij verwacht dat machinebouwers in 2015 profiteren van een zwakke euro en lage olieprijzen, die ervoor zorgen dat de energiekosten dalen.

De relatief lagere olieprijs zal in 2015 vooral gunstig uitpakken voor de chemische industrie. Dit leidt niet alleen tot minder energiekosten, maar ook de totale grondstofkosten zullen lager uitvallen. Door de groei van buitenlandse activiteiten kon de metaalsector in 2014 na twee jaar krimp weer licht groeien. Hoewel de binnenlandse omzet vorig jaar nog achterbleef, verwacht ABN Amro dat de binnenlandse vraag in 2015 weer zal aantrekken. Dit komt vooral doordat de bouwsector en woningmarkt ook zullen herstellen.

Kortere doorlooptijden en hogere efficiency

De technologische vooruitgang heeft de potentie om industriële processen ingrijpend te veranderen. Dit heeft in de machinebouw al geleid tot hoogwaardige machines die met elkaar in verbinding staan om productieprocessen te optimaliseren.

Ook in de hightech-sector groeit de vraag naar geavanceerde technologie en maatwerkproducten. Productieprocessen zijn hierdoor complexer geworden, benadrukt ABN AMRO. Steeds meer bedrijven zetten daarom Quick Response Manufacturing (QRM) in om doorlooptijden te verkorten, de efficiency te vergroten en kosten te verlagen. Zo bevordert QRM de flexibiliteit van het productieproces en dat komt de concurrentiekracht van bedrijven ten goede.

Afhankelijkheid leidt tot consolidatie

Om tot nieuwe en innovatieve producten te komen, moeten de schakels in de industriële keten worden geïntegreerd. Hierdoor neemt de noodzaak van ketensamenwerking toe. In de hightech-sector is sprake van een vergaande afhankelijkheid tussen producenten en toeleveranciers. Zo willen producenten met het oog op kostenefficiency en risicoverlaging steeds grotere orders wegzetten bij minder toeleveranciers.

ABN Amro denkt dat dit zal leiden tot consolidatie bij toeleveranciers. Ook in de machinebouw begeven bedrijven zich op de fusie- en overnamemarkt. Zij zoeken naar bedrijven of nieuwe partners die de productie van het eigen bedrijf kunnen ondersteunen of toegang bieden tot nieuwe geografische markten. “Door de grotere wederzijdse afhankelijkheid neemt de consolidatie in de sector toe.

Om samen tot nieuwe producten te komen, zal ketenbreed moeten worden samengewerkt, met een intensiever contact tussen ketenpartners als gevolg”, vertelt David Kemps, Sector Banker Industrie van ABN Amro. “De complexiteit van het product en productieprocessen heeft er ook voor gezorgd dat bedrijven eveneens steeds intensiever gaan samenwerken met afnemers en gezamenlijk productspecificaties uitwerken. Beide ontwikkelingen kunnen bijdragen aan innovatie en snellere productintroducties in de markt.”

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven