Algemeen
Motortronics softstarter
Een Motortronics softstarter kan tot 32 procent energie besparen (foto's: Motortronics)

Energie besparen bij het gebruik van DKA-motoren in de industrie is echt niet moeilijk. Een Motortronics softstarter kan zelfs tot 32 procent energie besparen en ze zijn vaak eenvoudig in bedrijf te stellen. Dat is mogelijk door de iERS technologie die spanning, stroom en powerfactor tijdens de start van een motor monitort.

Hiflex Automatiseringstechniek heeft nu meer dan twee jaar ervaring met de Motortronics softstarters en deze producten hebben zich inmiddels als zeer betrouwbaar bewezen. Wat veel klanten aanspreekt, is de mogelijkheid om de softstarters zeer snel via een menugestuurd bedienpaneel in slechts drie stappen in bedrijf te stellen. Ook worden de VMX-synergy softstarters veelal gekozen omdat zij jaar in jaar uit energie besparen.

Motorvermogen niet maximaal benut

In het kort komt het erop neer dat DKA motoren vaak te groot voor een toepassing worden gekozen en/of dat een installatie niet onder vollast draait. Vaak wordt het motorvermogen maar 50% benut. Bij de opstart van de motor wordt dit door de softstarter herkend waarna de motoraansturing wordt aangepast waardoor excitatie-verliezen worden verminderd.

Afhankelijk van de situatie wordt een energiebesparing tot 32% gerealiseerd. Ook als de last na opstart vermindert wordt dit door de softstarter gemeten en de aansturing in bedrijf aangepast.

Hoe werkt het?

Motortronics’s energiebesparende systeem werkt door de reductie van ijzerverliezen in een elektromotor die niet vol belast wordt. De energiebesparing hangt af van een aantal factoren. Ook spelen het rendement van de motor en de belasting een rol.

iERS (intelligent Energy Recovery System) is een technologie die de spanning, stroom en powerfactor tijdens de start van een motor monitort. De verkregen informatie wordt gebruikt om er voor te zorgen dat de motor met een hoge efficiëntie loopt tijdens alle belastingniveaus.

iERS bespaart energie door de spanning in overeenstemming te brengen met het gevraagde koppel aan de motoras. Wanneer een DKA motor licht wordt belast neemt de powerfactor en het rendement af. Dit leidt direct tot energieverlies.

De verlaging van de powerfactor wordt veroorzaakt door het ontwerp van de motor en de wetten uit de natuurkunde. Deze verliezen staan bekend als excitatieverliezen.

Optimale rendement

iERS monitort continu de powerfactor en herkent wanneer de motor lichter wordt belast en past direct de spanning en stroom op de motor aan om aan te sluiten op de aanwezige belasting. Dit verhoogt niet alleen de partiële belastings-powerfactor, maar vermindert het energieverbruik in kW.

Indien de motor weer volledig wordt belast en de powerfactor toeneemt, dan zal de iERS functie zichzelf ‘bijpassen’ om tijdens alle belastingsituaties het meest optimale rendement te behalen.

Maritiem en 690 V in ontwikkeling

Motortronics softstarters besparen ook indirect kosten doordat elektrische en mechanische belasting op installaties wordt gereduceerd. Dit resulteert in minder stilstandstijd en onderhoudskosten op elektrische installaties, tandwielkasten, aandrijfriemen en mechanische componenten.

Motortronics softstarters voldoen aan de meest actuele eisen van CENELEC, IEC, CCC, CSA en UL. Hiflex meldt tevens dat versies voor de maritieme markt én een 690V versie in ontwikkeling zijn.

Momenteel worden de softstarters van Motortronics wereldwijd ingezet. Of dit nu in een energiecentrale, cementmenginstallatie in China of een viskoelinstallatie in St. Petersburg is, de softstarters doen jaren ongestoord hun plicht en besparen veel energie.

Onderstaande video legt het iERS goed uit. Dit is nog wel een video van Fairford, maar dit bedrijf werd in 2019 door Motortronics overgenomen.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven