Algemeen
Kenmerken van industriële tandwielkasten zijn dat ze een hoog koppel kunnen overbrengen, grote krachten kunnen opvangen en vaak zeer cruciaal zijn voor een bedrijfsproces (foto's: SEW-Eurodrive)

Industriële tandwielkasten herkennen we in de basis als tandwielkasten die gebruikt worden op zware toepassingen, zoals in hijswerken van kranen, bruggen en sluizen, lange transportbanden of industriële mengers. Kenmerken van industriële tandwielkasten zijn dat ze een hoog koppel (van circa 10.000 Nm tot 6.000.000 Nm) kunnen overbrengen, grote krachten kunnen opvangen en vaak zeer cruciaal zijn voor een bedrijfsproces. Stilstand op deze tandwielkasten betekent vaak een stilstand van een deel of soms wel een complete fabriek. De Drive Radar van SEW-Eurodrive biedt uitkomst.

Traditioneel richten bedrijven hun onderhoud verschillend in. In de meeste gevallen blijft dit beperkt tot het wisselen van de olie of het visueel inspecteren van een tandwielkast of ander aandrijfcomponent. Het ideale moment om een tandwielkast te vervangen of repareren is net voordat de tandwielkast zich in de ’wear-out’ fase bevindt. Dit moment is per tandwielkast niet in tijd uit te drukken en verschilt per tandwielkast en de manier waarop deze is gecalculeerd waarbij de servicefactor een belangrijke rol speelt.

Slim omgaan met reserveaandrijvingen

Om de conditie van de tandwielkast te kunnen bepalen is inspectie noodzakelijk. Om ervoor te zorgen dat een aandrijving een zo lang mogelijke levensduur heeft, is onderhoud noodzakelijk. Het CDM-systeem (Complete Drive Management) van SEW-Eurodrive heeft het doel om deze twee vereisten samen te voegen. Hierbij wordt er gekeken naar welke aandrijvingen er in een fabriek aanwezig zijn, welk onderhoud is uitgevoerd, wat de staat van de aandrijvingen is en hoe er slim kan worden omgegaan met reserveaandrijvingen, zodat er minder voorraad nodig is.

Het onderhoud dat door bedrijven wordt uitgevoerd, is vaak reactief of preventief van aard. Er wordt pas geschakeld op het moment dat er schade te horen is of als een tandwielkast stil staat. Dit heeft als negatief effect dat de stilstand vaak ongepland is, zodat hele productieprocessen stil komen te liggen. Om dit te voorkomen, worden preventief tandwielkasten vervangen, gereviseerd of onderhouden. Vaak gebeurt dit eerder dan noodzakelijk is, wat weer voor extra kosten zorgt die niet nodig zijn.

Continu monitoren

Een andere manier om dit te benaderen, is om proberen te voorspellen wanneer een tandwielkast stil komt te staan (predictive maintenance). Dit kan enerzijds door op bepaalde momenten inspecties uit te voeren (zoals eerder benoemd middels trillingsmetingen, videoscopie of olieanalyse). Het nadeel hiervan is dat dit slechts momentopnames zijn.

In de praktijk is het vaak lastig een correcte trend op te bouwen, omdat metingen onder exact dezelfde omstandigheden uitgevoerd moeten worden om ze nauwkeurig onderling te kunnen vergelijken (belasting, toerental, temperatuur). Een andere manier is om de inspectie continu uit te voeren.

Met DriveRadar voor industriële tandwielkasten heeft SEW- Eurodrive een systeem ontwikkeld waarbij continu de conditie van de tandwielkast gemonitord wordt. Alle relevante parameters worden automatisch gemeten en geanalyseerd. Deze analyse van de gemeten waarden zorgt ervoor dat de conditie van de tandwielkast en het productieproces in kaart wordt gebracht.

Werking DriveRadar

Hoe werkt dit? Er worden naar behoefte diverse sensoren aangebracht op de tandwielkast. Bij een tandwielkast die in een brug is verwerkt, wil je het liefst op afstand weten wat het olieniveau, temperatuur en toerental is, wat de trend is met betrekking tot trillingen, wat de viscositeit van de olie is en wanneer deze vervangen moet worden. Er loopt immers niet elke dag iemand door de brugkelder om te zien wat de status is.

Hetzelfde geldt voor tandwielkasten in kranen, op transportbanden en mixers. Hierbij geldt, meten is weten. Hoe vaker er gemeten wordt, hoe eerder een trend geconstateerd kan worden. De omgevingstemperatuur wordt gemeten, als referentiewaarde voor onder andere de oliebadtemperatuur. De oliebadtemperatuur wordt gemeten en daaruit voortvloeiend de viscositeit van de olie. Ook wordt het olieniveau gemeten om te bepalen of het niveau in de tandwielkast nog voldoende is.

Schade heeft grote gevolgen

Deze (olie)metingen zijn cruciaal voor de tandwielkast. Een te hoge oliebadtemperatuur of een te laag olieniveau kan leiden tot slechte smering, wat op haar beurt weer kan leiden tot schade aan de tandwielen en lagers. Dit soort schade, hoe klein deze ook begint, kan op den duur grote gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid van de tandwielkast. Het meten van deze waarden is belangrijk om ervoor te zorgen dat stilstand beperkt wordt en dat er actie kan worden ondernomen om kostbare schade te voorkomen.

Lees het complete artikel over de Drive Radar van SEW-Eurodrive en het pilotproject bij Wuppermann in de nieuwe editie van Aandrijftechniek, naar keuze digitaal of in print.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven