Algemeen
Festo digitalisering IPC Barcelona
Festo gaat haar slimme digitale oplossingen combineren met de uitgebreide knowhow uit industriële toepassingen met actuele ontwikkelingen uit de informatietechnologie (foto’s: Festo)

Vorige week vond in Barcelona de jaarlijkse internationale persconferentie plaats van Festo. Bijzonder was dat er weinig over pneumatiek en andere aandrijvingen werd gesproken. Dit keer draaide het om vooral om de industriële transformatie, digitalisering, smartenance, dashboards, artificial intelligence en bionics. Hoe een van oorsprong hardware bedrijf meer en meer investeert en groeit in software, maar de hardware niet uit het oog verliest.

Oliver Jung, voorzitter van de raad van bestuur van Festo AG, trapte af. “Steeds snellere technologische veranderingen, sombere vooruitzichten in de wereldeconomie en politieke geschillen over handelsrelaties of Brexit oefenen druk uit op de huidige industrie. In Duitsland is de automobielindustrie momenteel zwak, maar juist de automatiseringsmarkt is sterk. Festo is door de jaren heen altijd kunnen blijven groeien, in goede en slechte tijden. Juist omdat we componenten en kennis leveren in diverse segmenten. Momenteel groeien we bijvoorbeeld in de sector life sciences.”

Knowhow industrie en IT combineren

Al gauw gaat Jung over op de digitalisering. “We hebben als Festo al veel ervaring op het gebied van machinebouw en automatisering. Nu gaan we onze slimme digitale oplossingen combineren met de uitgebreide knowhow uit industriële toepassingen met actuele ontwikkelingen uit de informatietechnologie. Hierdoor kunnen we softwaretoepassingen voor de industriële praktijk in de automatisering implementeren.”

Oliver Jung, Festo: “Digitalisering en AI kan de complexiteit van processen beheersbaar en bestuurbaar maken”.

Niet bang zijn voor Artificial Intelligence

Ook moeten we volgens Jung niet bang zijn voor Artificial Intelligence (AI). “Iedereen heeft tegenwoordig een stukje AI in zijn hand. Het maakt nu al deel uit van ons dagelijks leven. In de industrie is het een kans voor bedrijven. Voor het eerst stelt AI ons in staat om gegevens rechtstreeks van de in bedrijf zijnde machines en systemen te ontvangen via de daarvoor geschikte sensoren, deze real time te evalueren en zo onze kennis en interacties in het productieproces volledig te maken. Dankzij digitalisering en AI kan de complexiteit van processen beheersbaar en bestuurbaar worden gemaakt.”

Vooruitkijken is geld besparen

Jung toont een voorbeeld uit de automobielindustrie waarbij Festo via de intelligente Motion Terminal op voorhand aan kan geven welk pneumatisch aangestuurde spanklem stuk kan gaan. “Twee weken voordat de spanklem niet meer functioneert, heeft de fabrikant exact in de smiezen om welke spanklem het gaat. En let op; in een autofabriek staan duizenden van dit soort spanklemmen, bijvoorbeeld bij de carrosseriebouw, waar veel geautomatiseerd is. Een niet functionerende spanklem betekent wel stilstand en productieverlies.”

Veranderende industrie?

Tweede spreker was Xavier Segura, general manager van Festo España & Portugal. Hij ging vooral in op de veranderende wereld, want ook de industrie in Spanje is aan verandering onderhevig. “Festo levert op het Iberisch schiereiland veel aan de automobielindustrie, food & packaging en de ‘water & waste water’ sector. Allemaal sectoren die veranderen, echter neemt de snelheid van verandering extreem toe.”

“Wat betekent de digitale transformatie voor ons bij Festo”, vraagt Xavier Segura zich af.

“Economische wetenschappers denken dat in 2030 tot een derde van alle werknemers wereldwijd op zoek zal moeten gaan naar een andere baan omdat de digitalisering en industrie 4.0 hun vroegere activiteiten overbodig zullen maken. Het is daarom des te belangrijker voor managers en leidinggevenden om hun medewerkers mee te nemen op de weg naar de nieuwe arbeidswereld en hen te ondersteunen om hun motivatie te behouden. Opleiding en blijven leren is daar een onderdeel van.”

“Het goede nieuws is dat de 400 miljoen banen die verloren kunnen gaan, meer dan gecompenseerd zullen worden. Deskundigen voorspellen dat digitalisering een echt banenwonder zal creëren en tot 900 miljoen nieuwe banen zal opleveren – maar met andere kwalificaties dan die welke we tot nu toe hebben gezien.”

Andere verwachtingen millenials

Millenials hebben ook heel andere verwachtingen van de arbeidswereld dan de vorige generaties. Bedrijven kunnen alleen de beste mensen onder de high potentials veiligstellen door aantrekkelijke mogelijkheden te bieden voor een goede balans tussen werk en privé, social media en samenwerking, waardering, leren en ontwikkeling.

Is Festo klaar voor de toekomst?

“Wat betekent de digitale transformatie voor ons bij Festo”, vraagt Segura zich af en vervolgt: “Als Festo over 10 jaar nog steeds succesvol wil zijn, wat moeten we dan veranderen, leren, opnieuw creëren of stoppen?” Festo heeft verschillende initiatieven gelanceerd, waarvan er één, de internationale werkgroep van managers uit verschillende landen, Segura zelf leidt onder de naam ‘Festo Leadership Programme’.

Interdisciplinaire ontwikkelingsteams creëren bij Festo nieuwe softwaretools voor fabrieks- en procesautomatisering zoals Smartenance.

Interdisciplinaire ontwikkelingsteams

Voor Festo betekent digitale transformatie nog meer: nieuwe hardware-producten en digitale diensten worden gecreëerd met behulp van flexibele methoden zoals design thinking. Pneumatische producten gaan samen met digitalisering, zoals in de Festo Motion Terminal. Interdisciplinaire ontwikkelingsteams creëren nieuwe softwaretools voor fabrieks- en procesautomatisering. Denk hierbij aan Smartenance, dashboards en projecten met realtime oplossingen en nieuwe facturerings- en betalingsmethoden.

Het mag duidelijk zijn welke kant Festo op wil. Een geluid wat we meer horen bij oorspronkelijke hardware bedrijven. Software en de virtuele, digitale wereld worden steeds belangrijker en gaan een grote rol spelen in de industrie. De automatiseringspyramide mag dan wel veranderen, echter de virtuele wereld kan niet zonder de hardware.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven