Algemeen

Co-robot met 3 kg draagvermogen van Kuka

Kuka co-robot LBR iisy
Steeds meer mensen zullen in de toekomst een robot moten bedienen. De Kuka LBR iisy is gemakkelijk te programmeren (foto: Paul Quaedvlieg).

Om nog beter te voldoen aan eisen zoals eenvoudige hantering, flexibele productieprocessen en de wens naar complete oplossingen brengt robotfabrikant Kuka de LBR iisy op de markt. De nieuwe gevoelige lichtgewicht co-robot breidt het portfolio van het merk uit naar lagere belastingen. De LBR iisy richt zich op een doelgroep de handelingen in de productie goed kent maar niet heeft geleerd om robots te programmeren.

Het zwart-wit scenario van volledige automatisering versus manuele productie is niet uitgekomen. Productielijnen worden naar behoefte gedeeltelijk geautomatiseerd en mens en robot werken samen. Een deel van de taken wordt uitgevoerd door de mens en de robot ondersteunt hem daarbij.

Deze vorm van automatisering dringt ook door in bedrijven en takken van industrie waar tot nu toe helemaal niet of nauwelijks is geautomatiseerd. Het aantal robots neemt van jaar tot jaar toe en steeds meer mensen zullen in de toekomst in staat moeten zijn hun robothulpje te bedienen. De markt vraagt dus om eenvoudige hantering, ‘easy to use’. Maar om dat te kunnen moeten de mensen eerst hun eigen productieproces kennen.

Vooraf simuleren

De gebruikersvriendelijke LBR iisy systeem past zich met verschillende bedienniveau’s aan aan de respectievelijke kennis van de gebruiker. Dat varieert van programmeren in Java tot het eenvoudig inleren van de co-robot met de hand. Maar om een taak economisch te automatiseren en de omgang met de robot snel te leren, is een simulatie van de oplossing zinvol.

Toepassingen waarin mensen en robots zij aan zij of zelfs hand in hand werken, moeten daarbij zo nauwkeurig worden gepland als robottoepassingen met klassieke industriële robots. Daarbij gaat het er om uit te vinden hoe de installatie moet worden opgebouwd, hoe snel de robot mag bewegen maar ook welk onderdeel wordt bewogen en hoe de mens met de robot binnen zijn arbeidsplek interageert.

Simulaties helpen antwoorden op deze vragen te vinden. Zo kunnen vóór de inbedrijfname niet alleen uitspraken worden gedaan over de cyclustijden en de rentabiliteit van de installatie, maar ook over de veiligheid.

Eenvoudig integreren

Kua LBR iisy co-robot
De Kuka LBR iisy is op verschillende manieren te programmeren, afhankelijk van het kennisniveau van de gebruiker (foto: Kuka).

De LBR iisy is geschikt voor taken die vaak wisselen en waarbij snelle reacties tijdens het werkproces worden vereist. Zo moet een robot bijvoorbeeld de ene dag testen of het aanraakscherm van een tablet betrouwbaar reageert en de andere dage de accu’s van een smartphone testen op hun functie. Dit soort taken automatiseren en daarbij zo flexibel mogelijk zijn is de toekomst van de elektronica-industrie.

Waar de LBR iiwa ook complexere taken met belastingen tot 14 kg kan uitvoeren, is de LBR iisy afgestemd op eenvoudiger handling- of montagetaken tot 3 kg belastbaarheid. Hiermee vullen de beide robots uit het Kuka-programma elkaar aan. Net als zijn grotere broer ondersteunt de LBR iisy alle belangrijke standaard industriefuncties zoals OPC UA, veldbus-protocollen, digitale en analoge I/O, Safety en meer.

In zijn zes assen bevinden zich koppelsensoren in de gewrichten, die ook bij de LBR iiwa worden gebruikt. Wat betreft veiligheid doet de kleine robot niet onder voor de grote. Hierdoor kan de LBR iisy in elke bestaande industriële omgeving worden geïntegreerd.

Compact en klaar voor gebruik

Met zijn bereik van 600 mm kan de co-robot op een kleine ruimte worden ingezet en biedt dan een goede benutting van de werkruimte, wat met name in de Aziatische industrie in toenemende mate wordt verlangd. Bovendien kan de robot in minder dan dertig minuten in gebruik worden genomen en snel en eenvoudig voor een nieuwe taak opnieuw worden geprogrammeerd.

Een ander voordeel is dat de robot zelfs bij ongeplande onderbrekingen zelf elke uitgevoerde beweging of taak onthoudt en dat hij zonder opnieuw aanleren ad hoc zijn werkzaamheden kan voortzetten.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven