Algemeen

Betrouwbaarheidstest voor oliesensoren

Naar betere oliesensoren voor windmolens
Om de betrouwbaarheid van oliesensoren in tandwielkasten van windturbines te verbeteren, heeft Fraunhofer-IWES een nieuwe sensortestbank ontwikkeld.

Tandwielkasten in windturbines horen tot de componenten die het langste stilstaan. Oliesensoren moeten dit tegengaan. Op basis van de gemeten oliekwaliteit moeten fouten kunnen worden herkend en kan de gebruiker op tijd worden geïnformeerd. Om de betrouwbaarheid van de sensoren te waarborgen, bouwde het Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES samen met partners in het kader van het BMU- project DegradO een proefstand voor verschillende typen oliesensoren.

Een defecte tandwielkast kan zorgen voor hoge kosten. De windturbine staat stil, er wordt geen stroom opgewekt en onderhoudswerkzaamheden en dure reparaties zijn het gevolg. Om dat te vermijden, worden wind-energie-installaties vaker voorzien van oliesensoren die de toestand van de tandwielen bewaken.

Oil Condition Monitoring is erop gebaseerd, dat sensoren aan de hand van de veroudering en de tandwieloliekwaliteit slijtage herkennen en doorgeven aan de gebruiker, voordat de componenten uitvallen. Hiervoor zijn oliesensoren nodig, die betrouwbaar detecteren, zodat foutieve meldingen worden voorkomen en onnodige en dure onderhoudswerkzaamheden worden vermeden.

Testen van oliesensoren

Sensoren moeten beter voldoen aan de eisen die de gebruiker stelt. Daarom bouwde Fraunhofer IWES op zijn terrein in Bremerhaven onlangs een testbank voor oliesensoren. Hierbij kunnen de bedrijfsomstandigheden in het oliecircuit van de tandwielkast van een windenergiecentrale met verschillende installatievormen worden nagebouwd. Bovendien kan onder verschillende bedrijfsomstandigheden en met het oog op verontreinigingen van slijtagedelen, water en stof het verouderen van de transmissieolie worden nagebootst.

De nadruk van de testen ligt op betrouwbaarheid, meetnauwkeurigheid en de toepassingsmogelijkheden van de oliesensoren onder invloed van de storende werking van partikels, water of lucht in de olie. Het doel van het project is om de industrie gestandaardiseerde testen voor oliesensoren aan te leveren.

Projectpartners zijn het Institut für Maschinen- und Fahrzeugtechnik van de TU München (FZG) die de olieveroudering controleert, de Zahnräder und Getriebe GmbH (ZG) die de teststand construeert en het Bremer Institut für Messtechnik, Automatisierung und Qualitätswissenschaft (BIMAQ). Het is de bedoeling, dat in september de oliesensor teststand in het Technikum van IWES gereed zal zijn. Dan volgen de eerste testen voor de controle van oliesensoren van verschillende producenten.

DegradO

De teststand ontstaat als deelproject in het kader van het gezamenlijke project DegradO, waarbij de slijtage van de windenergiecentrales en componenten onder invloed van offshore omstandigheden worden onderzocht. Het project gefinancierd door het Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reactorsicherheit (BMU).

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven