Algemeen
conditie gebaseerd onderhoud Bakker Sliedrecht
Conditie gebaseerd onderhoud is ook voor frequentieregelaars rendabel. (foto: Bakker Sliedrecht)

Niet de leeftijd, maar de daadwerkelijke veroudering zou leidend moeten zijn bij het vervangen van frequentieregelaars. Bakker Sliedrecht voegt de daad bij het woord. Het eerste offshore kraanschip wordt al succesvol conditie gebaseerd onderhouden.

Schepen met elektromotoren, maar ook kranen, terminals, pompen en walsen maken gebruik van frequentieregelaars om hun snelheid en koppel te regelen. Elke frequentieregelaar bevat een condensatorbank, waarvan de condensatoren aan veroudering onderhevig zijn. In de huidige situatie wordt voor vervanging de voorgeschreven termijn van de fabrikant, bijvoorbeeld negen jaar, aangehouden. Dit heet time-based maintenance.

De vervangingstermijn is gebaseerd op de zwaarst denkbare omstandigheden, niet op de daadwerkelijke veroudering van de condensatoren. Hierdoor gebeurt als regel het onderhoud in een vroeg stadium. Het is economischer dit onderhoud uit te stellen en te laten samenvallen met de stilstand van de operatie naar een periode die schikt. De condensatoren van elke frequentieregelaar moeten dan worden vervangen, wat zeven tot acht uur arbeid per module kost. Een gemiddeld schip heeft zo tientallen modules aan boord.

Meten maakt onderhoud voorspelbaar

Bakker Sliedrecht is om die reden begonnen met conditiebewaking van frequentieregelaars. Steekproefsgewijs wordt van één module per kast de condensatorbank doorgemeten voor inspectie. Door dit periodiek te doen, wordt het mogelijk de verouderingsprogressie vast te stellen, en een vervangingsmoment in te plannen dat is gebaseerd op de reële conditie van de condensatoren.

Bakker Sliedrecht beschikt nu over ervaringsdata die laat zien hoe de verouderingscurve verloopt. Door deze data te projecteren op de gemeten data kan de veroudering in de tijd worden voorspeld. Langdurige stilstand van de frequentieregelaars zorgt ook voor veroudering van de condensatorbank, die niet wordt meegenomen in op tijd gebaseerd onderhoud. Ook de parameters hiervan zijn bij Bakker Sliedrecht bekend. Dit maakt onderhoud voorspelbaar.

Het vervangen van de te meten module door een reservemodule kan de opdrachtgever zelf doen. Het meten en bijhouden van de veroudering doet Bakker Sliedrecht, waarna de module later door de opdrachtgever kan worden teruggeplaatst.

Conditie gebaseerd vervangen

De voordelen van conditie gebaseerd onderhoud boven tijdgebaseerd onderhoud zijn helder. Er kan worden gestuurd op de werkelijke veroudering, waardoor vervanging in de meeste gevallen later nodig is dan bij de ingeschatte veroudering van tijdgebaseerd onderhoud. Hierdoor kan met conditie gebaseerd onderhoud geld worden bespaard en onderhoud worden uitgesteld. Ook kan de vervanging op een gunstiger moment worden ingepland. Voor een offshore kraanschip is deze vorm van conditie gebaseerd onderhoud van frequentieregelaars al naar tevredenheid toegepast.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven