Algemeen
IFM persluchtsensor
De proceswaarden van de SD sensor kunnen via IO-Link worden verzonden (foto: Paul Quaedvlieg).

De nieuwe thermische persluchttransmitter van IFM kenmerkt zich als allround talent voor perslucht. Het instrument heeft niet alleen een geïntegreerde temperatuursensor, maar ook een druksensor. Hierdoor kan de gebruiker vier proceswaarden (doorstroming, druk, temperatuur, totalisator = teller voor totale hoeveelheden) uitlezen en zijn productie optimaliseren.

De integratie van de persluchtverbruiksmeter SD in de onderhoudsunit van bestaande of nieuwe installaties biedt extra voordelen. De proceswaarden van de perslucht in normale persluchtnetwerken kunnen nu via het ingebouwde TFT-display effectief worden bewaakt. Daarvoor beschikt men over vier verschillende, individueel instelbare lay-outs voor grafieken. De proceswaarden kunnen bovendien via IO-Link worden verzonden.

Persluchtsensor

Met behulp van de nauwkeurige bewaking van de persluchtdoorstroming van de SD kunnen lekkages worden gedetecteerd en kan op energiekosten worden bespaard. Daarnaast kunnen dankzij de hoge herhalingsnauwkeurigheid van het apparaat de kosten van de perslucht exact worden berekend voor elke productielijn en kan de kostenberekening van de producten worden geoptimaliseerd.

Door de geïntegreerde drukmeting kan zowel de drukdaling door vervuilde filterinstallaties als de algemene bedrijfsdruk van het persluchtsysteem worden bewaakt. Bij actuatoren die met 5 bar in plaats van de optimale 6,3 bar worden gebruikt, daalt het belastbaar toerental met 25% en neemt de productie af. Ook een verhoogde bedrijfsdruk levert geen vermogenswinst op, maar een hoger persluchtverbruik en verhoogde slijtage aan de installatie.

persluchtsensor van IFM
De integratie van meerdere meetwaarden in slechts één sensor bespaart niet alleen aanzienlijk op de hardwarekosten (druksensor, temperatuursensor, bedrading, ingangskaarten), maar ook op installatie- en onderhoudskosten (foto: IFM).

Energiemanagementsysteem

Volgens de EU energierendementsrichtlijn DIN EN ISO 50001 hebben alle lidstaten zich verplicht om maatregelen ten behoeve van energiebesparingen te treffen. Voorwaarde voor verlaging van de energiebelastingen is de invoering van een energiemanagementsysteem.

De norm vereist registraties over de kalibratie van de meetapparatuur, zodat fouten uitgesloten zijn en de reproduceerbaarheid van de meetgegevens is gegarandeerd. De combinatie van de nieuwe persluchtsensor en regelmatige DAkkS-kalibraties biedt het optimale uitgangspunt voor een betrouwbaar energiemanagementsysteem.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven